ZESPÓŁ DS. GOSPODARKI MORSKIEJ

Celem zespołu ds. gospodarki morskiej DRG jest inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć strategicznych służących zrównoważonemu rozwojowi gospodarki morskiej w województwie pomorskim. Ranga tej branży wynika z nadmorskiego położenie województwa na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków transportowych, w miejscu gdzie zaczyna się lądowa część Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Chociaż samorząd wojewódzki nie posiada udziałów w pomorskich przedsiębiorstwach morskich: portach ani stoczniach, nie jest też odpowiedzialny za budowę dróg i układów kolejowych, to w kompetencjach województwa leży przygotowywanie strategii i innych dokumentów rozwojowych dedykowanych gospodarce morskiej. Może pozyskiwać inwestorów i interesantów np. za pośrednictwem narzędzi marketingu terytorialnego. Powyższe kompetencje wpisują się w wytyczne i dokumenty Unii Europejskiej dotyczące Niebieskiej Gospodarki, sieci TEN-T, transportu intermodalnego oraz mobilnych i innowacyjnych technologii będących przyjaznymi środowisku.

W obszarze zainteresowania województwa znajdują się porty morskie, sektor spedycji i logistyki, a także branża stoczniowa. Trójmiejskie stocznie, choć nie odgrywają już takiej roli jak niegdyś na skutek silniej konkurencji światowej, w ostatnich latach wyspecjalizowały się w produkcji wyrobów niszowych, takich jak statki z napędem LNG, arktyczne kontenerowce i kablowce (stocznia Remontowa Shipbuilding), statki wycieczkowe czy wieże dla elektrowni wiatrowych (Stocznia Gdańsk).

Dla aktywizacji zaplecza lądowego pomorskich portów powołane zostało Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Interesują nas zwłaszcza centra logistyczne oraz terminale intermodalne ulokowane w strefie rozwojowej korytarza. Podejmowane są inicjatywy na rzecz wdrażania innowacyjnych i mobilnych technologii mających zastosowanie w tych ośrodkach oraz na rzecz popularyzacji i większego stosowania energooszczędnych i przyjaznych środowisku technologii. Przedstawiciele zespołu ds. gospodarki morskiej oceniają projekty zgłaszane do realizacji w ramach 1 Pomorskiej Inteligentnej Specjalizacji „Technologie offshore i portowo-logistyczne" do Regionalnego Programu Operacyjnego.

Organizowane są także platformy współpracy i fora wymiany informacji z udziałem polskich i zagranicznych partnerów m.in. ze Szwecji i z Ukrainy, na rzecz zwiększenia wymiany handlowej oraz rozwoju transportu intermodalnego z wykorzystaniem systemu „autostrad morskich". Przedstawiciele zespołu uczestniczą też w projektach unijnych dedykowanych „niebieskiej gospodarce", organizują konferencje i sympozja, uczestniczą w targach dedykowanych branży morskiej i transportowej organizowanych w kraju i za granicą. Przygotowują opinie i raporty dla zarządu województwa pomorskiego dedykowane zrównoważonej gospodarce morskiej.