SIECI / ORGANIZACJE / INSTYTUCJE

Poza współpracą dwustronną, województwo pomorskie aktywnie uczestniczy w pracach wielu organizacji i instytucji międzynarodowych.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia samorządu województwa pomorskiego oraz potrzeby upowszechniania takich zasad jak: subsydiarność, solidarność międzyregionalna, rozwój zrównoważony, spójność, czy konkurencyjność, Województwo Pomorskie uczestniczy w pracach takich instytucji i organizacji jak:

 • Komitet Regionów Unii Europejskiej;
 • Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy;

Województwo Pomorskie jest aktywnym członkiem organizacji działających na rzecz
Regionu Morza Bałtyckiego (RMB). Aktywność ta ma na celu m.in. współtworzenie
silnego RMB, zwiększenie jego roli w Zjednoczonej Europie i na świecie oraz
wzmocnienie rangi Województwa Pomorskiego wśród regionów europejskich.
W szczególności ważny z tego punktu widzenia jest udział w pracach lub wspieranie
takich organizacji i programów jak:

 • Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC);
 • Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku;
 • Euroregion Bałtyk;
 • Komitet Bałtycki Konferencji Peryferyjnych Regionów Morskich;
 • Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego;
 • Bałtyckie Forum Rozwoju – Baltic Development Forum;
 • Bałtycka Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Helcom;
 • Związek Miast Bałtyckich;.
 • Bałtycki Sekretariat ds. Młodzieży;
 • Bałtyckie Forum Organizacji Pozarządowych

Ważnym instrumentem realizacji zadań wynikających z członkostwa Polski w Unii
Europejskiej oraz promocji Województwa Pomorskiego wśród społeczności europejskiej i jej instytucji jest Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, które utworzyło i nadzoruje prace Biura Województwa Pomorskiego w Brukseli (wraz z Biurem Miejscowym w Gdańsku).

Główne obszary działalności:

 • działalność informacyjna (bieżące informacje o programach europejskich, newsletter)
 • działalność promocyjna i lobbingowa (OPEN DAYS – Europejski Tydzień Miast i Regionów w Brukseli, Pomorskie Dni Energii w Gdańsku, seminaria, konferencje, koncerty, szkolenia)
 • organizacja wizyt studyjnych dotyczących m.in.: polityki energetycznej, polityki zdrowotnej, rozwoju zrównoważonego transportu, rozwoju szkolnictwa, rozwoju zrównoważonego miast, polityki społecznej

Biuro Stowarzyszenia znajduje się w Brukseli, Biuro Miejscowe w Gdańsku. Strona internetowa: http://www.pomorskie-eu.pl/pl/