REGIONY POZAEUROPEJSKIE

Województwo Pomorskie jest otwarte na inne kierunki współpracy, zwłaszcza takie,
które mają duży potencjał gospodarczy.

Należy tu wymienić:

1. Regiony Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej;
2. Regiony Korei Południowej, Chińskiej Republiki Ludowej oraz Indii

Umowa o współpracy między Województwem Pomorskim (Rzeczpospolita Polska) a Miastem Szanghaj (Chińska Republika Ludowa), 24.10.2005;

Celem podpisania umowy była kontynuacja współpracy nawiązanej przez województwo gdańskie, pogłębienie zrozumienia między państwami; rozwój, wzmocnienie i pogłębienie efektywnej współpracy; aktywizacja współpracy i wymiany gospodarczej, wspieranie przedsiębiorczości. Współpraca i wymiana doświadczeń, informacji w obszarach: gospodarka, edukacja, handel, nauka i badania, kultura i media, ochrona zdrowia, turystyka, sport.

Od 2009 roku w Pekinie działa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego. Od roku 2012 finansowane jest w ramach projektu „System wsparcia pomorskich MŚP w Chinach”, którego liderem jest Agencja Rozwoju Pomorza. Głównym celem działalności biura jest wspieranie pomorskich przedsiębiorców, a także promocja Pomorza w Chinach. Biuro Pomorskie świadczy usługi, których celem jest pomoc w nawiązywaniu kontaktów między firmami oraz instytucjami pomorskimi i chińskimi.

3. Pozostałe kierunki geograficzne – w przypadku pojawienia się nowych możliwości i potencjalnych korzyści wynikających m.in. z procesów globalizacji, samorząd województwa pomorskiego będzie nawiązywał kontakty z innymi regionami.