DOKUMENTY

Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego zostały przyjęte Uchwałą nr 463/XXII/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2008 roku. Zgodnie z Ustawą z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa opisują one m.in. główne cele oraz priorytety geograficzne współpracy zagranicznej województwa.

Do pobrania