Projekt „Wspieranie współpracy poprzez mapowanie, analizę i wzajemne powiązanie europejskich regionów przedsiębiorczości" (ang.: „Fostering collaboration through mapping, analysing and interlinking of European Entrepreneurial Regions") ma na celu nawiązywanie i wspieranie współpracy międzyregionalnej poprzez wzajemne połączenie wybranych ekosystemów przedsiębiorczości w całej Unii Europejskiej, aby umożliwić start-upom i innym MŚP współpracę na większą skalę w całej Europie i na świecie. 

Projekt, o którym mowa, finansowany jest z programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (ang.: Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises), ma na celu wykorzystanie wiedzy specjalistycznej regionów opatrzonych znakiem EER, identyfikację praktyk, które można przenieść do innych regionów i wykorzystanie ich w celu wypełnienia luk istniejących w różnych obszarach, a także umożliwia znalezienie synergii i wzajemnej komplementarności regionów poprzez ściślejszą współpracę w obszarach zidentyfikowanych jako kluczowe. Projekt realizowany jest przez konsorcjum przedsiębiorstw doradczych i uczelni, natomiast liderem projektu jest Grupa Technopolis z siedzibą w Brukseli.

Działania w projekcie rozpoczęły się w 2018 roku i została już wdrożona pierwsza faza. Regiony zaproszone do I fazy to Katalonia, Macedonia Środkowa, Flandria, Ile de France, Lombardia, Dolna Austria, Marche, Brabancja Północna, Północno-Zachodnia Irlandia i zachodnia Grecja. W kolejnej fazie projektu, która rozpoczyna się od kwietnia 2020, lider projektu ma za zadanie doprosić 5 innych, wybranych regionów europejskich, które otrzymały tytuł EER (rozmowy przeprowadzane są z regionami: Pomorskie, Valencia, Małopolska, Helsinki, Gelderland, Göteborg oraz Nawarra).

Najważniejszą częścią projektu są prace analityczne regionów EER dotyczące wybranych ekosystemów przedsiębiorczości oraz mapowanie obejmujące firmy działające w dominujących sektorach, które m.in. utworzyły miejsca pracy oraz ocena istniejących struktur wsparcia i środków dla firm (np. jakość i wpływ inkubatorów, a także istniejących inicjatyw działających na terenie regionu). Udział w  projekcie umożliwi dostęp do spotkań z inwestorami w partnerskich projektach. Udział w projekcie zakłada takie działania jak: wymiana dobrych praktyk, udział w wizytach studyjnych, warsztaty, utworzenie wspólnego planu działań, przeprowadzenie wywiadów z regionami EER, ułatwienie dostępu do przeglądu publicznych dokumentów polityki regionalnej, organizacja jednego regionalnego warsztatu z ekosystemem przedsiębiorczości.

 

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Gospodarczego

Magdalena Skulimowska
email: m.skulimowska@pomorskie.eu
tel.: +48-58 32 68 318;

Agnieszka Michalak
email: a.michalak@pomorskie.eu
tel.: +48-58 32 68 318.