Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów przyznawane są od 2002 roku za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Stypendia przyznawane są na podstawie rokrocznie uchwalanego przez Sejmik Województwa Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego.

Departament Rozwoju Gospodarczego zajmuje się organizacją przyznawania stypendiów na podstawie zapisów w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności" związanych z Celem szczegółowym 2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe, Działaniem 2.1.3 Koordynacja polityki stypendialnej oraz zobowiązaniem ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 pn. „Koordynacja dostępnych w regionie instrumentów polityki stypendialnej i ich dostosowanie do potrzeb związanych z umiędzynarodowieniem uczelni wyższych oraz wspieraniem oferty studiów na kierunkach powiązanych z branżami o największym potencjale rozwoju". DRG jest w ścisłej współpracy z uczelniami, co wynika z powierzonych mu zadań.

Powierzone DRG zadanie jest elementem i narzędziem systemu koordynacji polityki stypendialnej w regionie, która w przyszłości będzie mogła być powiązana z planowanym funduszem angażującym prywatny biznes w oferowaniu stypendiów studentom. 

W roku akademickim 2019/2020 maksymalna wysokość stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i przyznawane jest Studentowi:

  • na okres do 9 miesięcy;
  • posiadającemu średnią ocen nie mniej niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku;
  • za osiągnięcia naukowe lub artystyczne;
  • kształcącemu się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia (uczelnie publiczne i niepubliczne);
  • mieszkańcowi województwa pomorskiego – weryfikacja na podstawie oświadczenia.

Dowiedz się więcej o ofercie stypendialnej dla studentów na Pomorzu

view szablon artykułu

AktualnościRuszył nabór wniosków o stypendia dla studentów

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2019/2020

Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów

Nabór trwa do 24 października 2018 r.

I Ty weź udział w wirtualnych targach pracy!

Zapraszamy na wydarzenie on-line Work@PL - praca w Polsce, organizowane przez sieć EURES, które odbędzie się 10 października 2018 roku w godzinach 10.00-14.00.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów!

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2017/2018

Stypendia miasta Gdynia

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia miasta Gdynia, do 5 października!

Stypendia prezydenta miasta Gdańska

Młodzi i wykształceni ludzie, aktywnie uczestniczący w codziennym życiu Gdańska zostaną docenieni

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów rozdane

W dniu 22 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego w roku akademickim 2016/2017.

Stypendia dla studentów - nabór otwarty

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2016/2017

Kontakt

Monika Radziszewska 
email: m.radziszewska@pomorskie.eu
tel. 58 32 68 712