Przejdź do komentarzy

Smart Progress

Projekt Smart Progress odpowiada na wyzwania i trudności występujące w pomorskim systemie wspierania innowacji. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie wielu działań mających na celu zwiększenie aktywności podmiotów z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) poprzez m.in. tworzenie i wzmocnienie konsorcjów tematycznych, zawiązywanie grup roboczych skupionych wokół problematyki związanej z ISP, wzmocnienie kadr dla ISP, internacjonalizację produktów i usług oraz budowanie marki i rozpoznawalności ISP zarówno w regionie jak i w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Smart Progress ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału i zaangażowania podmiotów z ISP, na rzecz przygotowania, realizacji i komercjalizacji projektów badawczo – rozwojowych. Zapewni także dostęp do wiedzy, wsparcia eksperckiego i rozwój nowych kompetencji wśród podmiotów z ISP. Projekt stanowi także podstawę do poszukiwania i ewentualnego wyłonienia nowych inteligentnych specjalizacji bądź zweryfikowania zakresów przedmiotowych obecnych ISP w oparciu o najnowsze dane, analizy i przewidywania trendów rynkowych.

Inicjatywy projektu skupiają się wokół następujących działań tematycznych:

 1. Proces przedsiębiorczego odkrywania – obejmuje: weryfikację i pogłębienie istniejących oraz ewentualnie odkrywanie nowych innowacyjnych obszarów o wysokim potencjale rozwoju, identyfikację przedsięwzięć i projektów B+R w odpowiedzi na potrzeby rynku (służących rozwojowi nowych produktów i technologii), stymulowanie i animowanie współpracy między partnerami regionalnymi oraz efektywne wykorzystanie narzędzi wsparcia sfery B+R;
 2. Internacjonalizacja obszarów ISP – obejmuje: stymulowanie aktywności ISP związanych z ich internacjonalizacją poprzez np. organizowanie konsorcjów/partnerstw eksportowych oraz wdrażanie narzędzi wsparcia dla firm z obszaru ISP zmierzających do umiędzynarodowienia produktów i usług oraz animowanie projektów B+R o zasięgu ponadregionalnymi ponadnarodowym;
 3. Rozwój kadr dla ISP – obejmuje: wsparcie rozwoju kadr i kompetencji w odpowiedzi na potrzeby rynku związane z funkcjonowaniem ISP oraz działania ułatwiające pozyskanie kadry niezbędnej
  dla funkcjonowania i rozwoju ISP;
 4. Monitoring ISP – obejmuje: wdrożenie systemu monitorowania ISP, z uwzględnieniem oceny dotychczasowej interwencji publicznej;
 5. Zarządzanie PPO – obejmuje: wzmocnienie kompetencji pracowników administracji publicznej odpowiedzialnej za zarządzanie procesem oraz promowanie prowadzonego w województwie pomorskim PPO i jego efektów;
 6. Zarządzanie projektem, w tym promocja projektu.

Aktualności

Zapraszamy na webinar „Podpis elektroniczny – bezpieczne, skuteczne i wygodne rozwiązanie dla każdego biznesu”

Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na webinar dotyczący zagadnień e-podpisu pt. „Podpis elektroniczny – bezpieczne, skuteczne i wygodne rozwiązanie dla każdego biznesu".

Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. kwestie obrazujące w jaki sposób podpis elektroniczny może usprawnić procesy biznesowe i dlaczego warto korzystać z cyfrowych rozwiązań w tym zakresie.

Webinar poprowadzi Tomasz Plata, jeden z głównych propagatorów idei paperless oraz współtwórca Autenti - platformy do podpisywania i autoryzowania dokumentów online, która jest pierwszym rozwiązaniem tego typu w Polsce.

 

Termin: 4 czerwca br. o godz. 10:00 - 11:00

Agenda:

 1. Czym jest e-podpis i jakie ma zastosowanie w dobie cyfrowej rewolucji?
 2. Jak korzystać z e-podpisu w wybranych procesach biznesowych?
 3. W jaki sposób nadawać i podpisywać dokumenty online na przykładzie platformy Autenti?

 

Osoby zainteresowane udziałem w webinarze mogą  zarejestrować się  tutaj 

Tylko zarejestrowane osoby otrzymają maila z linkiem do spotkania.

 

Organizatorem webinaru jest Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Spotkanie tematyczne jest realizowane w ramach Projektu „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania", finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt Smart Progress to wsparcie organizacyjne i merytoryczne świadczone wszystkim zaangażowanym w rozwój innowacyjnych gałęzi naszej lokalnej gospodarki. Działania zaplanowane w projekcie mają mobilizować podmioty do podejmowania
i realizacji projektów badawczo-rozwojowych, poprzez m.in. wyposażenie w odpowiednią wiedzę ekspercką oraz dostęp do najnowszych analiz i ekspertyz trendów globalnych. Projekt realizowany jest przez Województwo Pomorskie do końca 2021 r.

 

 

view szablon artykułu

Kontakt

e-mail: smartprogress@pomorskie.eu

Liderzy ISP:
ISP 1 - Starter
ISP 2 - Interizon
ISP 3 - RIGP
ISP 4 - RIGPUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj