Przejdź do komentarzy

Smart Progress

Projekt Smart Progress odpowiada na wyzwania i trudności występujące w pomorskim systemie wspierania innowacji. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie wielu działań mających na celu zwiększenie aktywności podmiotów z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) poprzez m.in. tworzenie i wzmocnienie konsorcjów tematycznych, zawiązywanie grup roboczych skupionych wokół problematyki związanej z ISP, wzmocnienie kadr dla ISP, internacjonalizację produktów i usług oraz budowanie marki i rozpoznawalności ISP zarówno w regionie jak i w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Smart Progress ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału i zaangażowania podmiotów z ISP, na rzecz przygotowania, realizacji i komercjalizacji projektów badawczo – rozwojowych. Zapewni także dostęp do wiedzy, wsparcia eksperckiego i rozwój nowych kompetencji wśród podmiotów z ISP. Projekt stanowi także podstawę do poszukiwania i ewentualnego wyłonienia nowych inteligentnych specjalizacji bądź zweryfikowania zakresów przedmiotowych obecnych ISP w oparciu o najnowsze dane, analizy i przewidywania trendów rynkowych.

Inicjatywy projektu skupiają się wokół następujących działań tematycznych:

 1. Proces przedsiębiorczego odkrywania – obejmuje: weryfikację i pogłębienie istniejących oraz ewentualnie odkrywanie nowych innowacyjnych obszarów o wysokim potencjale rozwoju, identyfikację przedsięwzięć i projektów B+R w odpowiedzi na potrzeby rynku (służących rozwojowi nowych produktów i technologii), stymulowanie i animowanie współpracy między partnerami regionalnymi oraz efektywne wykorzystanie narzędzi wsparcia sfery B+R;
 2. Internacjonalizacja obszarów ISP – obejmuje: stymulowanie aktywności ISP związanych z ich internacjonalizacją poprzez np. organizowanie konsorcjów/partnerstw eksportowych oraz wdrażanie narzędzi wsparcia dla firm z obszaru ISP zmierzających do umiędzynarodowienia produktów i usług oraz animowanie projektów B+R o zasięgu ponadregionalnymi ponadnarodowym;
 3. Rozwój kadr dla ISP – obejmuje: wsparcie rozwoju kadr i kompetencji w odpowiedzi na potrzeby rynku związane z funkcjonowaniem ISP oraz działania ułatwiające pozyskanie kadry niezbędnej
  dla funkcjonowania i rozwoju ISP;
 4. Monitoring ISP – obejmuje: wdrożenie systemu monitorowania ISP, z uwzględnieniem oceny dotychczasowej interwencji publicznej;
 5. Zarządzanie PPO – obejmuje: wzmocnienie kompetencji pracowników administracji publicznej odpowiedzialnej za zarządzanie procesem oraz promowanie prowadzonego w województwie pomorskim PPO i jego efektów;
 6. Zarządzanie projektem, w tym promocja projektu.

Aktualności

Warsztat z zakresu finansowania projektów B+R w ramach projektu Smart Progress

Zapraszamy do wzięcia udziału w zdalnym warsztacie z zakresu finansowania projektów badawczo – rozwojowych. Spotkanie poprowadzą eksperci w zakresie pozyskiwania środków UE. Podczas spotkania poruszone zostaną aspekty dostępnych w najbliższym czasie źródeł finansowania projektów badawczo-rozwojowych wraz z harmonogramami poszczególnych naborów.
 • Termin spotkania: 22 kwietnia w godzinach 10:00 - 12:00
 • Zainteresowanych udziałem prosimy o rejestrację tutaj
 • Spotkanie będzie miało formułę telekonferencyjną. Tylko zarejestrowane osoby otrzymają maila z danymi do spotkania.

 

Agenda

10:00 – 10:40 Wprowadzenie, finansowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, pytania

10:40 – 11:20 Finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, pytania

11:20 – 11:50 Przegląd innych możliwości finansowania [rozwój eksportu, tarcza antykryzysowa], pytania

11:50 – 12:00 Podsumowanie, przedstawienie założeń nowej perspektywy funduszy europejskich na lata 2021-2027, pytania / dyskusja

 

Organizatorem warsztatu jest Fundacja Interizon – Lider Partnerstwa Inteligentnej Specjalizacji „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie" (ISP2).  Usługa wsparcia organizacyjnego i merytorycznego poprzez pełnienie funkcji Lidera ISP jest realizowana w ramach projektu Smart Progress.

Projekt Smart Progress to wsparcie organizacyjne i merytoryczne świadczone wszystkim zaangażowanym w rozwój innowacyjnych gałęzi naszej lokalnej gospodarki. Działania zaplanowane w projekcie mają  mobilizować podmioty do podejmowania i realizacji projektów badawczo – rozwojowych, poprzez m.in. wyposażenie w odpowiednią wiedze ekspercką oraz dostęp do najnowszych analiz i ekspertyz trendów globalnych.

Projekt realizowany jest przez Województwo Pomorskie do końca 2021 roku i przeznaczono na niego ponad 2 mln zł.

 

 

view szablon artykułu

Kontakt

e-mail: smartprogress@pomorskie.eu

Liderzy ISP:
ISP 1 - Starter
ISP 2 - Interizon
ISP 3 - RIGP
ISP 4 - RIGPUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj