Przejdź do komentarzy

Smart Progress

Projekt Smart Progress odpowiada na wyzwania i trudności występujące w pomorskim systemie wspierania innowacji. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie wielu działań mających na celu zwiększenie aktywności podmiotów z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) poprzez m.in. tworzenie i wzmocnienie konsorcjów tematycznych, zawiązywanie grup roboczych skupionych wokół problematyki związanej z ISP, wzmocnienie kadr dla ISP, internacjonalizację produktów i usług oraz budowanie marki i rozpoznawalności ISP zarówno w regionie jak i w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Smart Progress ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału i zaangażowania podmiotów z ISP, na rzecz przygotowania, realizacji i komercjalizacji projektów badawczo – rozwojowych. Zapewni także dostęp do wiedzy, wsparcia eksperckiego i rozwój nowych kompetencji wśród podmiotów z ISP. Projekt stanowi także podstawę do poszukiwania i ewentualnego wyłonienia nowych inteligentnych specjalizacji bądź zweryfikowania zakresów przedmiotowych obecnych ISP w oparciu o najnowsze dane, analizy i przewidywania trendów rynkowych.

Inicjatywy projektu skupiają się wokół następujących działań tematycznych:

  1. Proces przedsiębiorczego odkrywania – obejmuje: weryfikację i pogłębienie istniejących oraz ewentualnie odkrywanie nowych innowacyjnych obszarów o wysokim potencjale rozwoju, identyfikację przedsięwzięć i projektów B+R w odpowiedzi na potrzeby rynku (służących rozwojowi nowych produktów i technologii), stymulowanie i animowanie współpracy między partnerami regionalnymi oraz efektywne wykorzystanie narzędzi wsparcia sfery B+R;
  2. Internacjonalizacja obszarów ISP – obejmuje: stymulowanie aktywności ISP związanych z ich internacjonalizacją poprzez np. organizowanie konsorcjów/partnerstw eksportowych oraz wdrażanie narzędzi wsparcia dla firm z obszaru ISP zmierzających do umiędzynarodowienia produktów i usług oraz animowanie projektów B+R o zasięgu ponadregionalnymi ponadnarodowym;
  3. Rozwój kadr dla ISP – obejmuje: wsparcie rozwoju kadr i kompetencji w odpowiedzi na potrzeby rynku związane z funkcjonowaniem ISP oraz działania ułatwiające pozyskanie kadry niezbędnej
    dla funkcjonowania i rozwoju ISP;
  4. Monitoring ISP – obejmuje: wdrożenie systemu monitorowania ISP, z uwzględnieniem oceny dotychczasowej interwencji publicznej;
  5. Zarządzanie PPO – obejmuje: wzmocnienie kompetencji pracowników administracji publicznej odpowiedzialnej za zarządzanie procesem oraz promowanie prowadzonego w województwie pomorskim PPO i jego efektów;
  6. Zarządzanie projektem, w tym promocja projektu.

Aktualności

Sztuczna Inteligencja w Pomorskim

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) w województwie pomorskim – budowanie synergii partnerów ISP i interesariuszy regionalnych

Dnia 6 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (Sala 133C (ul. Okopowa 21/27 Gdańsk) odbędzie się spotkanie dedykowane rozwojowi sztucznej inteligencji (AI) w województwie pomorskim.

Celem wydarzenia jest podsumowanie dotychczasowych aktywności zmierzających do rozwoju AI
z poziomu regionalnego oraz wymiana informacji pomiędzy zaangażowanymi partnerami.
W szczególności dotyczy to działań prowadzonych przez Politechnikę Gdańską w ramach Klub Politechnicznego „AI Bay/Zatoka Sztucznej Inteligencji" (http://aibay.ai/), jak również firmę VOICELAB.AI Sp. z o.o. z Gdańska – Hub Innowacji Cyfrowych, wskazany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Problematyka poruszona na spotkaniu ma skłonić zebranych do dyskusji oraz zachęcić do zbudowania synergii z działaniami innych partnerów i interesariuszy regionalnych, w tym m.in. działaniami Invest in Pomerania w związku z tworzeniem AI Pomerania HUB (https://aipomerania.com/).

Gościem spotkania będzie Pani Dagmara Krzesińska z Fundacji Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji (https://koalicjadlainnowacji.pl/), która przedstawi stan zaawansowania prac grupy roboczej stworzonej przy Fundacji i dedykowanej również działaniom AI.

Spotkanie tematyczne jest realizowane w ramach projektu pn. Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Chęć uczestnictwa w spotkaniu prosimy zgłaszać na adres: SmartProgress@pomorskie.eu

view szablon artykułu

Kontakt

e-mail: smartprogress@pomorskie.eu

Liderzy ISP:
ISP 1 - Starter
ISP 2 - Interizon
ISP 3 - RIGP
ISP 4 - RIGPUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj