Porty morskie w Gdyni i Gdańsku o strategicznym znaczeniu dla województwa pomorskiego

$image_alt

W województwie pomorskim zlokalizowane są dwa duże nowoczesne morskie porty handlowe w Gdańsku i Gdyni o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej, przeładowujące rocznie ponad 50 mln ton towarów oraz  obsługujące ok. 600 tys. pasażerów. Porty te zaliczane są do głównych portów na bałtyckim rynku transportowym i zajmują drugie miejsce (po St. Petersburgu) na Bałtyku w ilości przeładowywanych kontenerów. Ponadto porty w Gdańsku i Gdyni znajdują się na liście portów morskich sieci bazowej TEN-T, jako obiekty kategorii A. Obecnie w trójmiejskich portach realizowane i planowane są inwestycje w rozbudowę infrastruktury portowej oraz budowę i rozbudowę nowych terminali przeładunkowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na intensywną rozbudowę ich zaplecza logistycznego, tj. Pomorskiego Centrum Logistycznego w Porcie Północnym, terminalu kontenerowego DCT2 oraz Centrum Logistycznego w zachodniej części portu w Gdyni. Inwestycje te są kluczowe dla utrzymania pozycji rynkowej i zwiększania przewagi konkurencyjnej. Pomimo światowego kryzysu gospodarczego, pozytywnie kształtują się prognozy przeładunków portowych, zwłaszcza w odniesieniu do ładunków drobnicowych, skonteneryzowanych. Szacuje się, iż obroty kontenerowe trójmiejskich terminali będą oscylować na poziomie 1,9 mln TEU w roku 2013, a za dwa lata przekroczą 2 mln TEU. W 2020 r. ma to być już 3,5 mln TEU, a 5 lat później prawie 5 mln TEU, co oznacza, iż od 2012 r. do 2025 r. ich wielkość ulegnie potrojeniu. 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
http://www.port.gdynia.pl/pl/

view szablon artykułu