PRAKTYKI

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk zawodowych w Departamencie Rozwoju Gospodarczego powinny przesłać życiorys wraz z listem motywacyjnym na adres:

Departament Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Jana Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk

Dokumenty można także przesłać drogą elektroniczną na adres drg@pomorskie.eu
List motywacyjny powinien zawierać informacje dotyczące terminu, w jakim zainteresowana osoba chciałaby rozpocząć praktykę oraz jego ram czasowych. Ważne jest też, by w liście znalazła się informacja na temat ilości godzin, jakie osoba ubiegająca się o praktykę chciałaby na ten cel przeznaczyć.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Sekretariat Departamentu Rozwoju Gospodarczego
Emilia Kordek, tel. tel. 58 32 68 300; fax: tel. 58 32 68 303
e-mail: drg@pomorskie.eu

Kontakt:

Departament Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego

Adres:
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Adres do korespondencji:
80-810 Gdańsk
ul. Okopowa 21/27

Sekretariat:
tel. 58 32 68 300
fax: 58 32 68 303
e-mail: drg@pomorskie.eu