Rodzaj i właściwości skał, w których znajduje się gaz ziemny lub ropa naftowa warunkują możliwości wydobycia, przez co złoża dzielimy na konwencjonalne i niekonwencjonalne.

Złoża konwencjonalne występują w tzw. pułapkach złożowych w skałach porowatych, przepuszczalnych, przykrytych warstwą skał nieprzepuszczalnych.

Złoża niekonwencjonalne znajdują się w skałach bardzo słabo przepuszczalnych, jednocześnie będących skałami macierzystymi oraz zbiornikowymi, przez co eksploataja jest trudniejsza i droższa.

Rysunek: Złoża gazu ziemnego

Źródło: www.pgi.gov.pl, Paweł Poprawa

 

Podstawowe informacje na temat poszukiwania węglowodorów znajdą Państwo tutaj


Strony o gazie z łupków

Logo Porozmawiajmy o Łupkach
Logo Gaz i ropa z formacji łupkowych
Logo Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowy Instytut Badawczy
Logo Instytutu Nafty i Gazu
Logo Komisji Europejskiej, Europejska Sieć niekonwencjonalnych technologii ekstrakcji węglowodorów