Podstawowe informacje:

            Obszar:                              23,180 km²

            Liczba ludności:                1,60 mln

            Stolica:                               Schwerin             

Położenie geograficzne:

Meklemburgia-Pomorze Przednie jest krajem słabo zaludnionym, pod względem ludności zajmuje 14 miejsce wśród pozostałych Krajów Związkowych (16), zaś pod względem powierzchni 11 miejsce. Meklemburgia –Pomorze Przednie jest jednym ze wschodnich landów niemieckich (dawna NRD), graniczy od północy z Morzem Północnym i Morzem Bałtyckim, od wschodu z Województwem Zachodniopomorskim w Polsce, od południa z Landem Brandenburgia, od południowego zachodu z Dolną Saksonią, od zachodu ze Szlezwikiem- Holsztynem.

Podział administracyjny:

  • 2 miasta na prawach powiatu
  • 6 powiatów
  • 757 gmin

Władza polityczna:

Władza ustawodawcza sprawowana jest przez Parlament Krajowy (Landtag), w którym zasiada 71 deputowanych, wybieranych na 5-letnią kadencję. Kadencja parlamentu może zostać przedterminowo skrócona, tylko w przypadku spełnienia określonych warunków.

Na czele parlamentu stoi Prezydent.

Władza wykonawcza sprawowana jest przez Rząd Krajowy Meklemburgii-Pomorza Przedniego (Landesregierung), na którego czele stoi Premier. Obecnym premierem kraju związkowego jest Erwin Sellering (SPD), który pełni swój urząd od 25 października 2011 roku. Stoi on na czele koalicyjnego rządu SPD-CDU, który powstał w wyniku przeprowadzonych wyborów parlamentarnych 4 września 2011 roku. Urząd Premiera landu stanowi Kancelaria Stanu. Wspiera szefa rządu w ustalaniu i realizacji wytycznych politycznych, jak również w pełnieniu funkcji reprezentanta kraju związkowego. Tu zbiegają się wszelkie wątki pracy rządowej i administracyjnej. Rząd tworzy osiem ministerstw: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sportu, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Budownictwa i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Konsumenta, Ministerstwo Oświaty, Nauki i Kultury, Ministerstwo ds. Energii, Infrastruktury i Rozwoju , Ministerstwo Pracy, Równouprawnienia i Spraw Socjalnych.                     

Gospodarka:

Meklemburgia-Pomorze Przednie jest krajem o charakterze głównie rolniczym. Pomimo, iż rolnictwo ma tutaj o wiele większe znaczenie, niż w innych krajach związkowych, istnieje również szybko rozwijający się przemysł, do którego najważniejszych gałęzi zaliczyć można: budowę statków, przemysł spożywczy, gospodarkę budowlaną, budowę maszyn, przemysł materiałów budowlanych, przemysł drzewny i turystykę.

Turystyka/Kultura:

Turystyka jest ważnym faktorem gospodarczym dla Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Najbardziej znanym magnesem turystycznym jest Rugia, największa wyspa Niemiec (930 km²) z charakterystycznymi białymi skałami kredowymi. Niezwykle atrakcyjnym terenem dla miłośników sportów wodnych jest Pojezierze Meklemburskie (Mecklenburgische Seenplatte) - największy w Niemczech zwarty kompleks jezior. Jezioro Müritz o powierzchni 117 km² jest największym w Niemczech jeziorem śródlądowym. Szczególnie atrakcyjną częścią pojezierza jest tzw. Szwajcaria Meklemburska (Mecklenburgiche Schweiz), pełna wysokich wzgórz morenowych. Okazała gotycka architektura z palonej cegły jest charakterystyczna dla starych hanzeatyckich miast kraju, jak Rostock, Wismar, Stralsund i Greifswald. Ponadto Rostock i Greifswald są bogatymi w tradycje miastami uniwersyteckimi. Szwerin - stolica Meklemburgii - Pomorza Przedniego, położona malowniczo wśród siedmiu jezior, przyciąga turystów bajkowym Zamkiem na wyspie.

Obszary współpracy Województwa Pomorskiego z Meklemburgią – Pomorzem Przednim:

W celu koordynacji współpracy dwustronnej została powołana Wspólna Komisja Pomiędzy Meklemburgią –Pomorzem Przednim a Województwem Pomorskim, w skład której wchodzą eksperci różnych dziedzin z obu regionów. Komisja  spotyka się rokrocznie, naprzemiennie na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Województwa Pomorskiego.

  • Gospodarka i transport ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej i energii odnawialnej (energia wiatrowa), udział w targach BALTEXPO, projekt Balic Master, Inwater Balic SEBCO, „Łuk szafirowy";
  • Polityka zatrudnienia i rynek pracy realizowana z ramienia województwa przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, który wspólnie z meklemburskim Ministerstwem Pracy prowadzi projekty edukacyjne i dokształcania zawodowego;
  • Bezpieczeństwo – cykl międzynarodowych konferencji odbywających się od 2000r. w Gdańsku pt.: „Rozmowy Gdańskie" poświęcony pracownikom Komend Policji państw Unii Europejskiej;
  • Turystyka - wspólne projekty np.: „Europejskie szlaki gotyku";
  • Kultura – wspólny udział w wydarzeniach promocyjnych np. „Dni Meklemburgii",„Festiwal Muzyczna Polska", „Dni Miłośników Kaszub", „Tydzień Polski", „Dni Kultury Niemieckiej";
  • Współpraca parlamentarna - w ramach Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, którego członkami są: Sejmik Województwa Pomorskiego, Zachodniopomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Landtag Meklemburgii – Pomorza Przedniego, i Szlezwika-Holsztyna, Parlament Hamburga, Duma Obwodu Kaliningradzkiego oraz Parlament Skanii jako obserwator;

Oficjalna strona regionu: http://www.landtag-mv.de/ ; http://www.regierung-mv.de