Materiały i publikacje

 

 

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2016.

 

 

 

 

 

Raport monitorujący funkcjon ujące powiązania klastrowe w województwie pomorskim w 2016 roku, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2017.