Liderzy Inteligentnych Specjalizacji

Kim są? Czym sie zajmują?

  • zapewniają wsparcie merytoryczne i organizacyjne,
  • rozpoznają potencjał tematyczny w specjalizacji oraz organizują pracę grup tematycznych,
  • diagnozują potrzeby podmiotów w specajlziacji,
  • koordynują współpracę wewnątrz specjalizacji,
  • organizują spotkania i warsztaty eksperckie,
  • podejmują działania na styku kilku specjalizacji,
  • prowadzą stały monitoring wskaźników i teendów technologicznych,
  • dbają o zewnętrzny wizerunek i promocje ISP,
  • budują realcje z podmiotami zewnętrznymi, zainteresowanymi współpracą z ISP.