Zgodnie z zapisami Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalziacji Pomorza, przystąpienie do Porozumienia, po dacie jego podpisania, nowych podmiotów następuje poprzez złożenie do Zarządu Województwa Pomorskiego za pośrednictwem Rady, podpisanej Deklaracji przystąpienia do Porozumienia. Wzór Deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia (poniżej).

ISP 1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne, decyzją Rady inteligentnej specjalizacji niezbędne DOKUMENTY należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Rady tj. w Gdańsku 80-392, przy ulicy Szczecinskiej 65, pokój nr 001 (parter).

ISP 2 - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, wypełnioną deklarację  oraz ankietę, prosimy składać w siedzibie Fundacji Interizon, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, Olivia Business Centre, Olivia Six, 13 piętro.

ISP 3 -  Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, wypełnioną deklarację  wraz z danymi kontaktowymi na odwrocie, celem przekazania do Rady ISP 3, prosimy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

ISP 4 - Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzeniawypełnioną deklarację wraz z danymi kontaktowymi na odwrocie, celem przekazania do Rady ISP 4, prosimy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

 

W przypadku podpisania przez nowy podmiot Deklaracji przystąpienia do Porozumienia, stanie się on stroną  Porozumienia, co oznacza, że akceptuje jego treść.

Sygnatariusze porozumień