Zgodnie z zapisami Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalziacji Pomorza, przystąpienie do Porozumienia, po dacie jego podpisania, nowych podmiotów następuje poprzez złożenie do Zarządu Województwa Pomorskiego (do momentu ukonstytuowania się Rady ISP), podpisanej Deklaracji przystąpienia do Porozumienia. Wzór Deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia (poniżej). 

Wypełnione deklaracje prosimy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

ISP 1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne / Deklaracja przystąpienia

ISP 2 - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie / Deklaracja przystąpienia

ISP 3 -  Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie / Deklaracja przystąpienia

ISP 4 - Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia /  Deklaracja przytąpienia

 

W przypadku podpisania przez nowy podmiot Deklaracji przystąpienia do Porozumienia, stanie się on stroną  Porozumienia, co oznacza, że akceptuje jego treść.

Sygnatariusze porozumień