OBSZARY ISP

Inteligentne Specjalizacje Pomorza

W dniu 9 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).

Na podstawie zgłoszonych przez Partnerstwa propozycji w ramach Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz biorąc pod uwagę rekomendacje Komisji Konkursowej, a także własną analizę, Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary ISP:

1) ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;
2) ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
3) ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
4) ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Dokumenty