Aktualności

Polecamy publikacje Komisji Europejskiej w zakresie gospodarki i społeczeństwa cyfrowego, przedsiębiorczości oraz polityki przemysłowej

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi komunikatami oraz publikacjami Komisji Europejskiej w zakresie gospodarki i społeczeństwa cyfrowego, przedsiębiorczości oraz polityki przemysłowej:

 

 

Europejska Strategia Cyfrowa „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy" (The European Digital Strategy - Shaping Europe's Digital Future)

Strategia jest oparta na trzech głównych filarach, jakimi są: technologia przynosząca korzyści ludziom, uczciwa i konkurencyjna gospodarka oraz otwarte, demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo;.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en

 

Europejska Strategia w zakresie danych (European Strategy for Data)

Celem Strategii jest budowa jednolitego rynku danych, który przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Europy na świecie oraz umożliwi rozwój innowacyjnych procesów, produktów i usług.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/building-european-data-economy

Konsultacje publiczne dokumentu trwają do 31 maja: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DataStrategy

 

Biała Księga w obszarze sztucznej inteligencji (White Paper on Artificial Inteligence)
To zebrane propozycje działań, które wyznaczają przyszły kierunek unijnych regulacji i inicjatyw w obszarze sztucznej inteligencji.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence

Konsultacje publiczne dokumentu trwają do 31 maja: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AIConsult2020

 

Strategia dla MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy (SME Strategy for a sustainable and digital Europe)
Celem Strategii jest udzielenie MŚP, podmiotom odgrywającym kluczową rolę w strukturze przemysłowej Europy, wsparcia w poprowadzeniu podwójnej - zielonej i cyfrowej - transformacji.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/sme-strategy-launched-european-commission

Nowa strategia przemysłowa dla Europy (New Industrial Strategy for Europe)

Celem Strategii jest utrzymanie wiodącej pozycji Europy w przemyśle. Wśród najważniejszych priorytetów wymieniane są: utrzymanie konkurencyjności przemysłu europejskiego na świecie i zapewnienie równych warunków działania, zarówno w Europie, jak i w ujęciu globalnym, zapewnienie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. i ukształtowanie cyfrowej przyszłości Europy.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en

view szablon artykułu

Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Sygnatariusze Porozumień

 

Kontakt

Kontakt:

Email: IS@pomorskie.eu
tel.: +48 (58) 32 68 712/317