INNOWACJE / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
STYPENDIA DLA STUDENTÓW
STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów przyznawane są od 2002 roku za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Stypendia przyznawane są na podstawie rokrocznie uchwalanego przez Sejmik Województwa Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego.

Czytaj więcej
POLITYKA KLASTROWA
POLITYKA KLASTROWA

Polityka klastrowa jest obecnie nieodłącznym elementem polityki gospodarczej większości krajów na świecie. Doświadczenia światowe potwierdzone badaniami naukowymi wskazują, że sprawnie zarządzane, rozwijające się i rozwinięte klastry dają szereg korzyści nie tylko podmiotom w nich funkcjonującym, ale także dla regionu zakorzenienia klastra, jak i dla większych układów gospodarczych.

Czytaj więcej