INNOWACJE / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
STYPENDIA DLA STUDENTÓW
STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów przyznawane są od 2002 roku za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Stypendia przyznawane są na podstawie rokrocznie uchwalanego przez Sejmik Województwa Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego.

Czytaj więcej
POLITYKA KLASTROWA
POLITYKA KLASTROWA

Podstawowym dokumentem zawierającym koncepcję gospodarczych i społecznych zmian w województwie pomorskim jest Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP), która została zaktualizowana w 2012 roku. W Strategii podkreśla się znaczenie inicjatyw klastrowych i przedsięwzięć realizowanych przez klastry dla tworzenia nowoczesnej gospodarki województwa.

Czytaj więcej