Wiadomości

Jak aplikować o środki unijne na inwestycje badawczo-rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

$image_alt

Zapraszamy na szkolenie organizowane 6 września 2016 r., poświęcone zasadom przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w działaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w Programie Inteligentny Rozwój.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane 6 września 2016 r., poświęcone zasadom przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w działaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w Programie Inteligentny Rozwój.

Szkolenie poprowadzą eksperci z Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego, którzy przygotowywali wnioski przyjęte do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne na inwestycje badawczo-rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W programie szkolenia m.in.:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – zasady konkursu, warunki wsparcia,
  • projekt badawczo-rozwojowy vs kryteria oceny projektów dla Podziałania 1.1.1,
  • zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej – jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie?
  • jak prawidłowo przygotować budżet projektu B+R, co może być kosztem kwalifikowanym?
  • czynniki sukcesu i najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu o środki na projekty badawczo-rozwojowe.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 6 września 2016 r. w godz.: 9:00 – 15:00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępnego w załączniku) na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 326 81 52, do 2 września 2016 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Szczegóły najdziesz TUTAJ

Dokumenty:
Program
Kwestionariusz

view szablon artykułu

Przewodnik dla studentów

 

Kontakt

Osoby do kontaktu:

Martyna Rompa
tel.: 58 32 68 311
e-mail: m.rompa@pomorskie.eu

Dorota Bałamonczek-Fabich
tel.: 58 32 68 712
e-mail: d.balamonczek@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego
adres korespondencyjny:

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

siedziba:
ul. Rzeźnicka 58 (III piętro)
80-822 Gdańsk

strona www Departamentu Rozwoju Gospodarczego:
http://drg.pomorskie.eu