INICJATYWY GOSPODARCZE
STOWARZYSZENIE BAC
STOWARZYSZENIE BAC

W celu zacieśnienia integracji pomiędzy polskimi regionami korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk dnia 23 czerwca 2010 roku w Gdyni podpisano porozumienie pomiędzy marszałkami siedmiu polskich regionów ulokowanych wzdłuż trasy przebiegu polskiej części korytarza.

Czytaj więcej
GRYF GOSPODARCZY
GRYF GOSPODARCZY

Gryf Gospodarczy to jedna z najbardziej cenionych regionalnych nagród. Przyznawana jest firmom, których działalność korzystnie wpływa na rozwój gospodarczy Pomorza. Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw województwa pomorskiego

Czytaj więcej
POMORSKA RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POMORSKA RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Pomorska Rada Przedsiębiorczości (PRP) została powołana w 2006 roku i jest kontynuacją działalności Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego. Przewodniczącym Rady jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Czytaj więcej
EUROPEJSKI REGION PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
EUROPEJSKI REGION PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to wyjątkowa nagroda, której celem jest nagrodzenie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie do rozwoju potencjalnych przedsiębiorców. Nagroda ERP jest dla podmiotów lokalnych i regionalnych okazją do zademonstrowania kluczowej roli, jaką MŚP i przedsiębiorcy odgrywają we wzmacnianiu odporności gospodarki.

Czytaj więcej
PROJEKTY
PROJEKTY

Projekt „Wspieranie współpracy poprzez mapowanie, analizę i wzajemne powiązanie europejskich regionów przedsiębiorczości” ma na celu nawiązywanie i wspieranie współpracy międzyregionalnej poprzez wzajemne połączenie wybranych ekosystemów przedsiębiorczości w całej Unii Europejskiej, aby umożliwić start-upom i innym MŚP współpracę na większą skalę w całej Europie i na świecie.

Czytaj więcej
ZESPÓŁ DS. GOSPODARKI MORSKIEJ
ZESPÓŁ DS. GOSPODARKI MORSKIEJ

Celem zespołu ds. gospodarki morskiej DRG jest inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć strategicznych służących zrównoważonemu rozwojowi gospodarki morskiej w województwie pomorskim.

Czytaj więcej