Strona Departamentu Rozwoju Gospodarczego

Aktualności

Stypendia prezydenta miasta Gdańska

Młodzi i wykształceni ludzie, aktywnie uczestniczący w codziennym życiu Gdańska zostaną docenieni

Studiuj na Pomorzu. Ponad 130 tys. zł na stypendia i dodatkowe punkty za wybór pomorskich uczelni

– Chcemy w szczególny sposób promować ideę studiowania i pracy na Pomorzu – mówi Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego. By zachęcić do studiowania w naszym województwie, na XXXVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego jednogłośnie przyjęto zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów.

Spotkania informacyjne dot. przetargu nieograniczonego na wybór Pośredników Finansowych

Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na spotkanie informacyjne na temat wdrażania objętych postępowaniem przetargowym Instrumentów Finansowych: Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana.

Podsumowanie współpracy z Deloitte na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Zakończenie ponad półrocznego okresu współpracy z firmą Deloitte Consulting S.A. Zapoznaj się z wizytówkami inteligentnych specjalizacji.

120 mln na rozwój przedsiębiorczości i na działalność badawczo-rozwojową w województwie pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza kolejne dwa przetargi na pośredników finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych: „Pożyczka na innowacje", „Pożyczka Inwestycyjna" i „Pożyczka Profilowana" w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+