Strona Departamentu Rozwoju Gospodarczego

Aktualności

Tendencje rozwojowe kluczowych branż województwa pomorskiego

Publikacja stworzona w kontekście funkcjonowania ISP oraz wyzwań regionalnego i lokalnych rynków pracy stanowiąca studium porównawcze powiatów regionu pomorskiego w latach 2013-2018

 

Publikacja pn. „Tendencje rozwojowe kluczowych branż województwa pomorskiego w kontekście funkcjonowania ISP oraz wyzwań regionalnego i lokalnych rynków pracy. Studium porównawcze powiatów regionu pomorskiego w latach 2013-2018" stanowi zebranie i uporządkowanie danych statystycznych i ich zagregowanie do listy branż kluczowych i ISP, opracowanie danych i zaprezentowanie ich w przejrzystej i atrakcyjnej wizualnie formie oraz opracowanie wniosków płynących z ww. danych. Materiał obejmuje identyfikację branż kluczowych i zmiany ich funkcjonowania w latach 2013-2018, analizę relacji pomiędzy kluczowymi branżami i ISP w województwie pomorskim z uwzględnieniem zróżnicowań wewnątrzregionalnych a także determinanty kształtowania kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego w ujęciu powiatowym na podstawie ogólnej oceny sytuacji lokalnych rynków pracy po 2013 r. Z publikacją możesz zapoznać się poniżej.

 

Tendencje rozwojowe kluczowych branż województwa pomorskiego w kontekście funkcjonowania ISP oraz wyzwań regionalnego i lokalnych rynków pracy. Studium porównawcze powiatów regionu pomorskiego w latach 2013-2018, opracowanie: Magdalena Szmytkowska, Gdańsk 2020.

Załącznik nr 2 - matryca BK ISP

Załącznik nr 3 - zawody nadwyżkowe i deficytowe

view szablon artykułu