Strona Departamentu Rozwoju Gospodarczego

Aktualności

Spotkanie w ramach pomorskiej platformy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Zapraszam na kolejne wirtualne spotkanie członków Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku i stron zainteresowanych rozwojem sektora offshore, które odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r. o godz. 12.00.

Agenda spotkania przewiduje przedstawienie zagadnień związanych z dotychczasowym i przyszłym funkcjonowaniem Platformy oraz planów rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na terenie województwa pomorskiego. Ponadto dowiemy się, w jaki sposób można minimalizować zagrożenia ze strony materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie Morza Bałtyckiego oraz jakie praktyki związane z procedurą oddziaływania na środowisko funkcjonują na obszarze Morza Północnego.

Spotkanie otworzy Pan Leszek Bonna - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, a podsumowania dokona Pani Karolina Lipińska – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Spotkanie odbędzie się pod adresem

(Identyfikator: 916 9702 0882, Hasło: 111111).

Agendę spotkania dostępna tutaj.
view szablon artykułu