Strona Departamentu Rozwoju Gospodarczego

Aktualności

SPOTKANIE INFORMACYJNE ONLINE - JAK POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DO 200 TYS. ZŁ NA ZAKUP USŁUG B+R?

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z Agencją Rozwoju Pomorza serdecznie zapraszają pomorskich przedsiębiorców na spotkanie informacyjno - promocyjne mające na celu przedstawienie możliwości aplikowania o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo - rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.

 

PROGRAM SPOTKANIA:

10:00 Powitanie

10:05 - 10:15 Źródła informacji o funduszach europejskich - Maciej Frączek,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku/ Agencja Rozwoju Pomorza SA

10:00 - 12:00 Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu "Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw"

  • typy beneficjentów;
  • preferowane projekty;
  • poziom dofinansowania;
  • kwalifikowalność wydatków;
  • pomoc publiczna w projektach;
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie;
  • kryteria oceny projektów;
  • wybór projektów i podpisanie umów.

12:00-12:15 Dyskusja, czas na zadawanie pytań

 

REJESTRACJA: tutaj

Link do spotkania zostanie przesłany Państwu maksymalnie do końca dnia poprzedzającego wydarzenie.

 

 

KONTAKT:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Anna Kwaśnik

Koordynator Projektu

email: a.kwasnik@rigp.pl

tel.: +48 665 770 331

 

Agencja Rozwoju Pomorza  SA

Maciej Frączek

Główny Specjalista ds. funduszy europejskich/Broker Eksportowy

email: maciej.fraczek@arp.gda.pl

tel. 58 323 31 06

 

view szablon artykułu