Strona Departamentu Rozwoju Gospodarczego

Aktualności

Portal CONNECT już dostępny!

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie uruchomiła zgodnie z przyjętą „Strategią FAO dla sektora prywatnego" portal internetowy – CONNECT przeznaczony dla sektora prywatnego, który obejmuje:

 

·        Rolników i organizacje rolnicze;

·        Organizacje i spółdzielnie producentów;

·        MŚP;

·        Duże przedsiębiorstwa (spółki krajowe i wielonarodowe, w tym przedsiębiorstwa państwowe);

·        Instytucje finansowe;

·        Przemysł, stowarzyszenia handlowe i konsorcja sektora prywatnego;

·        Fundacje filantropijne.

Portal CONNECT jest dostępny!  Został zaprojektowany jako „punkt kompleksowej obsługi". Obecnie jest on dostępny w angielskiej wersji językowej, a wkrótce będzie również prowadzony w języku arabskim, chińskim i rosyjskim.

FAO jest to  wyspecjalizowana organizacja zajmująca się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez rozwój obszarów wiejskich i lepszą dystrybucję żywności.  Głównym celem zamówień realizowanych przez FAO jest zapewnienie światu dostatku żywności poprzez poprawę wydajności rolnictwa, poprawę warunków życia ludności wiejskiej i rozwój światowej gospodarki.

Chociaż FAO ma długą historię współpracy z sektorem prywatnym, obecnie zwiększa swoje zaangażowanie, formalne i nieformalne, uznając ważną rolę katalizatora, jaką sektor prywatny odgrywa w doprowadzaniu do zmian transformacyjnych i znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań dla dzisiejszych i przyszłych wyzwań rozwojowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, gdzie  w zakładce Międzynarodowe Zamówienia Publiczne znajduje się największa w Polsce baza informacyjna dotycząca międzynarodowych zamówień publicznych m.in. Systemu Narodów Zjednoczonych, UE, NATO, OECD baza aktualnych przetargów NATO oraz organizacji międzynarodowych jak i bieżące informacje o rekomendowanych dla Państwa wydarzeniach, w tym szkoleniach organizowanych przez MRPiT . Serdecznie zapraszamy Państwa do zaznajomienia się z informacjami znajdującymi się na stronie, również tymi dotyczącymi zamówień organizacji Systemu Narodów Zjednoczonych, w tym zamówień FAO.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem: mzp@mrpit.gov.pl

view szablon artykułu