Strona Departamentu Rozwoju Gospodarczego

Aktualności

Otwarty nabór - "Mine-PoC"

Zgłaszane projekty mają wprowadzać głębokie zmiany w procesie produkcyjnym i dostosowywać go do bieżących trendów (gospodarka obiegu zamkniętego, zasobooszczędna gospodarka) oraz technologii. Termin składania wniosków upływa 5 maja o godz. 17.00

MINE.THE.GAP zapewnia bezpośrednie wsparcie finansowe MŚP poprzez granty na innowacje.

Granty są przeznaczone na przygotowanie planów strategicznych, weryfikację pomysłów i koncepcji / demonstracje w celu unowocześnienia procesów produkcyjnych i łańcucha wartości surowców.

Pierwsze otwarte zaproszenie na granty MINE-PoC i MINE-Demo jest już otwarte!

Więcej szczegółów na stronie 

Nabór wniosków odbywa się do 5 maja 2021 r. do godz. 17.00

view szablon artykułu