Strona Departamentu Rozwoju Gospodarczego

Aktualności

GreenMarE - po raz pierwszy w Gdańsku już 20 kwietnia !

20 kwietnia 2021 roku w Gdańsku w godzinach 9.00-12.00 odbędzie się po raz pierwszy europejska konferencja GreenMarE, poświęcona „zielonym" technologiom, obniżającym emisje zanieczyszczeń ze statków, zgodnie z celami nowej światowej polityki klimatycznej. Z powodu trwającej pandemii COVID-19 odbędzie się ona w bezpiecznej formule on-line.

 

Jej organizatorem jest Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. oraz PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o., zaś patronat honorowy nad nią objęły:

  • Ambasada Norwegii w Polsce,
  • SEA Europe – The Shipyards' & Maritime Equipment Association of Europe (Europejskie Stowarzyszenie Stoczni i Producentów Wyposażenia Morskiego),
  • DNV
  • Prezydent Miasta Gdańska.

 

GreenMarE 2021 - YouTube

 

Zgodnie z celami wytyczonymi przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), do roku 2050 ilość gazów cieplarnianych emitowanych przez światową żeglugę ma się zmniejszyć z poziomu ponad 800 mln ton o połowę. Jeszcze bardziej ambitne cele w tym zakresie zakłada polityka Europejskiego Zielonego Ładu, przyjęta przez Komisję Europejską. Osiągnięcie tych zamierzeń będzie się wiązało z koniecznością opracowania i komercjalizacji wielu nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych w transporcie morskim, niedostępnych jeszcze na rynku.

 

To wielkie wyzwanie, będące jednocześnie dla europejskiego i polskiego przemysłu okrętowego ogromną szansą na szersze włączenie się do globalnego wyścigu na innowacje w tym obszarze. Z potrzeby dyskusji na te tematy zrodziła się idea konferencji GreenMarE, jako forum wymiany opinii i doświadczeń przedstawicieli przemysłu okrętowego, w tym stoczni i biur projektowych, producentów napędów, administracji krajowej i europejskiej, instytucji klasyfikacyjnych oraz finansowych.

 

Zaproszenie do udziału w pierwszej edycji konferencji GreenMarE przyjęli: Anders Eide, ambasador Norwegii w Polsce, Christophe Tytgat – sekretarz generalny SEA Europe i Knut Ørbeck-Nilssen – prezes zarządu DNV Maritime, którzy w swoich mowach powitalnych odniosą się do tematu energetycznego zwrotu, który ma nastąpić w światowej żegludze morskiej i wyzwań, jakie się z tym wiążą.

 

W roli panelistów wystąpią m.in. Erik Nyhus, Dyrektor ds. Środowiska DNV, Christophe Tytgat, Hege Økland – prezes NCE Maritime CleanTech, Dariusz Jaguszewski, projektant statków i członek zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding. Będą mówić o dekarbonizacji żeglugi, rozwoju innowacyjnych technologii i rozwiązań w budowie nisko- i zeroemisyjnych statków, proekologicznych przebudowach statków, wykorzystaniu paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, a także związanych z tym uwarunkowaniach dotyczących zmiany norm, regulacji prawnych i praktyk w transporcie morskim.

 

Czy europejskie, w tym polskie stocznie, biura projektowe, producenci wyposażenia, armatorzy i towarzystwa klasyfikacyjne są przygotowane na podjęcie wyzwań związanych nadejściem „zielonej" żeglugi? Jakie mają doświadczenia, ofertę i rozwiązania w tej dziedzinie, jakie kompetencje chcą rozwinąć? Dlaczego warto współpracować w tym zakresie z Norwegią, będącą liderem we wprowadzaniu i promowaniu „czystej" żeglugi?  To tylko kilka pytań, na które uczestnicy GreenMarE 2021 spróbują znaleźć odpowiedzi.

 

Konferencja w języku angielskim zostanie przeprowadzona online w formie transmisji na żywo, i będzie miała charakter otwarty. Uczestnictwo w niej jest bezpłatne.

 

Więcej szczegółów i formularz rejestracyjny jest dostępny pod poniższym linkiem:

 

www.greenmare.eu

view szablon artykułu