Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy

Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy" organizowany jest corocznie od 2000 r., a statuetka „Gryfa Gospodarczego" jest jedną z najbardziej cenionych regionalnych nagród gospodarczych, przyznawaną wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i władze województwa pomorskiego. Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw województwa pomorskiego poprzez m.in. prezentację i promowanie firm, które mają korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu, promowanie laureatów Konkursu poprzez rekomendowanie ich do ogólnopolskich nagród i wyróżnień, włączenie sektora przedsiębiorców do szerokiej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, a także inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw. Pomysłodawcą i inicjatorem tego konkursu jest Pan dr Zbigniew Canowiecki, były Przewodniczący Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości.

Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości pełniąca rolę doradcy Marszałka Województwa Pomorskiego w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości.

Więcej informacji: www.gryfgospodarczy.pl

Kontakt

 

Biuro Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości:
Małgorzata Gołębiewska
Departament Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
email: prp@pomorskie.eu 
tel.: +48-58 32 68 123;  fax: +48-58 32 68 303