W 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zainicjował i przeprowadził procedurę pierwszej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Województwa Pomorskiego. Zorganizowano wtedy pierwszy grupowy przetarg na dostawę energii elektrycznej na cały 2013 rok.

Organizacja grupy zakupowej jest częścią systematycznego podejścia Zarządu Województwa Pomorskiego do spraw gospodarki energetycznej, w szczególności do zarządzania kosztami energii elektrycznej. Optymalnym działaniem w dalszym okresie byłoby przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na działania inwestycyjne, których wdrażanie skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej w placówkach.

Podstawowe informacje dotyczące grupy zakupowej energii elektrycznej:

Okres zakupu Oszczędności
brutto *) [zł]
Ilość jednostek Ilość punktów
poboru energii
Wolumen energii
[GWh]
2013 rok ok. 5,1 mln zł 43 326 41
2014 rok ok. 7,5 mln zł 49 357 44
2015 rok ok. 8,3 mln zł 46 362 40
2016 rok ok. 8,3 mln zł 46 362 40
2017 rok ok. 9,6 mln zł 42 353 46
2018 rok ok. 11,5 mln zł 42 371 43
2019 rok ok. 11,2 mln zł 42 269 40
2020 rok ok. 4,1 mln zł 43 294 41
2021 rok ok. 7,5 mln zł 44 294 41
Razem ok. 73,1 mln zł - - 376

 *) – kwota każdorazowo określana jest na podstawie wolumenu energii z roku poprzedzającego przetarg i odnoszona do poziomu cen wyszczególnionych w cenniku dostawcy energii.


Kontakt:
Jarosław Kumięga

Departament Rozwoju Gospodarczego
Referat Planowania Energetycznego
tel. 58 32 68 316
j.kumiega@pomorskie.eu