Widok zawartości stron

Regiony Europy Zachodniej  -  kierunek podyktowany członkowstwem w Unii Europejskiej i aktywnej współpracy  z regionami zachodnioeuropejskimi , których doświadczenia  mogą być wykorzystywane dla realizacji regionalnej polityki rozwoju.

Limousin/ Francja;

Umowa między Województwem Pomorskim, Rzeczpospolita Polska a Regionem Limousin, Republika Francuska o współpracy międzyregionalnej, 22.03.2000.

Celem było zacieśnienie stosunków między regionami, w nawiązaniu do umowy o współpracy pomiędzy Limousin i dawnym województwem gdańskim. Główne sektory to: gospodarka, wymiana młodzieży, edukacja i szkolnictwo, współpraca szkół zawodowych (budowlanych i hotelarskich).

 

Środkowa Frankonia/ Niemcy;

Wspólne Porozumienie o współpracy międzyregionalnej i partnerstwie między Województwem Pomorskim a Okręgiem Środkowa Frankonia, 5.04.2000;

Celem nawiązania współpracy międzyregionalnej było rozwinięcie efektywnej współpracy między społecznościami, organizacjami i przedsiębiorstwami obu regionów. Strony sprzyjają realizacji współpracy w następujących obszarach: wymiana kulturalna i naukowa; wymiany młodzieży; gospodarka; ochrona środowiska; turystyka; ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Szczegółowe postanowienia dotyczące określonych dziedzin współpracy są corocznie uzgadniane między partnerami. Współpraca realizowana jest szczególnie aktywnie w zakresie kultury (muzea), gospodarki – udział w targach, rolnictwie – współdziałanie lokalnych grup działania.

 

„Mały Trójkąt Weimarski"

Porozumienie pomiędzy Województwem Pomorskim, Środkową Frankonią (Niemcy) i Limousin (Francja) podpisane zostało 8 lutego 2001r. Porozumienie to było pierwszym trójstronnym regionalnym porozumieniem w Europie.

Utworzenie „Małego Trójkąta Weimarskiego" było wynikiem udanej dwustronnej współpracy pomiędzy Pomorzem i Limousin, a także pomiędzy Środkową Frankonią i tym francuskim regionem. Trójstronna współpraca regionalna jest uzupełnieniem „Dużego Trójkąta Weimarskiego" i głównie współpracują organizacje młodzieżowe, ugrupowania polityczne, instytucje ochrony środowiska, lokalne grupy działania, artyści, artyści – fotograficy, kliniki psychiatryczne oraz gminy (Żukowo i Puck).