Wykorzystanie dróg wodnych śródlądowych

$image_alt

Pomimo istnienia na obszarze województwa śródlądowych dróg wodnych (E 40 i E 70), przewozy towarów transportem wodnym nie odgrywają istotnego znaczenia. Przyczynia się do tego zarówno brak kompleksowej polityki państwa (w tym brak ratyfikacja Europejskiej Konwencji AGN – porozumienie o głównych, śródlądowych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia). Niemniej zauważalna jest perspektywa rozwoju w przewozach śródlądowych i morskich w relacji: porty Trójmiasta oraz Elbląg z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

view szablon artykułu