Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego  Bałtyk - Adriatyk

W celu zacieśnienia integracji pomiędzy polskimi regionami korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk dnia 23 czerwca 2010 roku w Gdyni podpisano porozumienie pomiędzy marszałkami siedmiu polskich regionów ulokowanych wzdłuż trasy przebiegu polskiej części korytarza.  W toku dalszych prac ustalono formułę zacieśniania współpracy w formie stowarzyszenia. W dniu 30 marca 2012 roku odbył się zjazd założycielski Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. 

Do stowarzyszenia swoją akcesję zgłosiło siedem najważniejszych polskich województw korytarza: kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, mazowieckie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie oraz województwo pomorskie jako inicjator stowarzyszenia. W formule członków wspierających do stowarzyszenia przystąpiło wiele podmiotów prywatnych reprezentujących porty morskie i lotnicze, terminale kontenerowe, przewoźników kolejowych, operatorów logistycznych i instytucje otoczenia biznesu.

Koncepcja stowarzyszenia wychodzi naprzeciw konieczności lepszej reprezentacji interesów samorządów wojewódzkich, których lokalizacja znajduje się w strefie wpływów korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce. To samorządy wojewódzkie odpowiedzialne są bowiem za tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, w tym branży transportowej i logistycznej. 

Od 2013 roku stowarzyszenie jest partnerem Komisji Europejskiej w pracach prowadzonych przy unijnym koordynatorze Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. W ramach powyższych prac podejmuje inicjatywy na rzecz umieszczania ważnych dla Polski inwestycji na unijnej liście projektów wspieranych z funduszy TEN-T, uczestniczy w unijnych forach korytarza Bałtyk-Adriatyk oraz w konsultacji raportów i innych ważnych dokumentów. 

Biuro Stowarzyszenia znajduje się w Gdańsku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2.

Po więcej informacji oraz dane kontaktowe zapraszamy na naszą stronę www.bac.pl