II edycja projektu InnoDoktorant

Podział doktorantów ze względu na dyscypliny i specjalności naukowe w ramach, których zostały przydzielone stypendia

Grupa I

(Biologia, Biotechnologia, Chemia, Chemia leków, Fizyka, Inne nauki przyrodnicze, Ochrona środowiska w zakresie strefy nadbałtyckiej, Technologie przetwórstwa żywności)

Grupa II

(Ekotechnologia, Nowe źródła energii, Materiały funkcjonalne, Nowe materiały, "Nanotechnologia", Nowoczesne materiały i technologie budowlane)

Grupa III

(Budowa maszyn, pojazdów i statków, Dyscypliny ekonomiczne i prawne związane z ochroną własności przemysłowej, transferu innowacji oraz komercjalizacji nowych technologii i produktów, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka, Technologie informacyjne, Telekomunikacja, Elektronika, Informatyka)