Podstawowe informacje:

Obszar:                       15 096 km

Liczba ludności:         950 tys.

Stolica:                       Kaliningrad

Położenie geograficzne:

Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej jest najdalej na zachód wysuniętym regionem Rosji. Teren ten oddzielony jest od reszty kraju obszarami niepodległych państw i pozbawiony łączności lądowej z główną częścią państwa rosyjskiego, i jako taki jest półenklawą. Obwód graniczy z Litwą i Polską. Obejmuje historyczne krainy, takie jak: Sambię, Natangię, Barcję oraz Litwę Mniejszą zwaną Małą Litwą lub Pruską Litwą.

Podział administracyjny:

Pod względem administracyjnym Obwód Kaliningradzki wchodzi w skład utworzonego w 2000 r. Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego. Dzieli się na:

  • 15 rejonów
  • 21 miast
  • 3 osiedla typu miejskiego

Władza polityczna:

Władza w Obwodzie Kaliningradzkim sprawowana jest zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej i ustawodawstwem federalnym. Lokalnym organem prawodawczym jest Kaliningradzka Duma Obwodowa (Калининградская областная Дума). Składa się ona z 40 posłów, spośród których 10 wybieranych jest w okręgach jednomandatowych, kolejnych 10 – wielomandatowych, a 20 – z jednego okręgu, złożonego z całego obwodu.

Najsilniejszą, 24-osobową reprezentację ma partia Jedna Rosja; drugą siłą polityczną jest Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, która wprowadziła 6 posłów.

Władzę wykonawczą sprawuje gubernator z pomocą lokalnego rządu (Правительство Калининградской области).

Gospodarka:

Na terenie Obwodu Kaliningradzkiego istnieje rozwinięty przemysł zajmujący się produkcją środków transportu: wagonów oraz dźwigów, a także przemył stoczniowy (budowlany i remontowy) oraz motoryzacyjny (produkcja samochodów). Ponadto istnieje tutaj przemysł elektroniczny (produkcja telewizorów) oraz materiałów budowlanych oraz spożywczy. Nadmorski charakter obwodu sprawia, iż istotną gałęzią gospodarki jest rybołówstwo i przetwórstwo rybne. Ponadto na terenie Obwodu Kaliningradzkiego znajdują się największe złoża bursztynu. Znajdują się również niewielkie złoża ropy naftowej. Obecnie największymi zakładami są: Nadbałtycka stocznia Jantar, Kaliningradzki Zakład Budowy Wagonów oraz Zakłady Produkcji Samochodów Awtotor.

Turystyka/Kultura:

Obwód Kaliningradzki cieszy się popularnością turystów, głównie z Niemiec. Turyści najczęściej odwiedzają: katedrę na wyspie Knipawie (Ostrov Kanta), z muzeum i mauzoleum Immanuela Kanta,  miejskie fortyfikacje – baszty Wrangel oraz Kościół Królowej Luizy (teatr lalek).

Obszary współpracy Województwa Pomorskiego z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej:

  • Gospodarka (w szczególności przemysł, rolnictwo, transport) – spotkania izb handlowo-przemysłowych i gospodarczych, wspólne fora gospodarcze, np. Bałtyckie Forum Biznesu – Gdańsk 2012r. 
  • Ochrona środowiska – wizyty studyjne delegacji Obwodu Kaliningradzkiego
  • Kultura, sztuka, oświata, sport, oraz turystyka – wspólne projekty mające na celu utworzenie produktu turystycznego, jak np. szlak zamków gotyckich. Wspólne działania na rzecz ułatwień w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej w tym kwestie małego ruchu granicznego
  • Współpraca parlamentarna – w ramach Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku

Ponadto kontakty międzyregionalne są realizowane na poziomie komisji działających w ramach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Północnych Regionów Polski i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz Komisji ds. Samorządu Terytorialnego Polsko - Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim. Przewodniczący Komisji Współpracy  Międzyregionalnej i Zagranicznej Sejmiku Województwa Pomorskiego jest Współprzewodniczącym Komisji ds. Samorządu Terytorialnego Polsko - Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim.