Konferencja - Inteligentne Specjalizacje Pomorza - 29.04.2015

 

Podpisanie Porozumien na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza - 28.01.2016

 

Konferencja - Inteligentne specjalizacje - Co dalej? - 21.04.2016

 

Pomorska podróż – kierunek innowacje! Krótki przewodnik po lokalnej mapie ofert instytucji otoczenia biznesu i klastrów

Przystanek 1: Oferta instytucji otoczenia biznesu – parkujemy w Trójmieście