„Mały Trójkąt Weimarski"

Dwustronna współpraca z Okręgiem Środkowej Frankonii przyjęła interesującą formę i rozszerzona została przez trzeciego partnera – region Limousin we Francji. W ten sposób różne trójstronne projekty wpisują się również w rozwój międzynarodowych kontaktów naszego kraju.

Obszary współpracy Województwa Pomorskiego ze Środkową Frankonią i z Limousin:

  • Gospodarka wodna, ochrona środowiska – konferencje, seminaria, wizyty studyjne, wymiana doświadczeń pomiędzy Gdańską Fundacją Wody (utworzoną m.in. w efekcie współpracy z tymi partnerami oraz partnerami duńskimi), Centrum Transferu Wody w Hof oraz Biurem Wody w Limoges;
  • Obszary wiejskie –trójstronne seminaria, wizyty studyjne, wymiana doświadczeń w ramach współpracy Lokalnych Grup Działania (w latach 2008-2011);
  • Młodzież – od początku istnienia MTW organizowane są trójstronne coroczne spotkania młodzieży, wspólne projekty i obozy młodzieżowe ukierunkowane nie tylko na odpoczynek, ale też na wymianę doświadczeń, naukę języków i wzajemne poznawaniu kultury partnera;
  • Polityka społeczna – wymiana doświadczeń, wspólne prezentacje regionów partnerskich podczas targów ośrodków terapii zajęciowej w Norymberdze (2006r.);
  • Psychiatria – współpraca klinik psychiatrycznych z Gdańska, Ansbach i Limoges (w latach 2001-2006);
  • Kultura – wystawy dzieł współczesnych pochodzących z trzech regionów, zapoczątkowane w 2012 w Środkowej Frankonii i realizowane w kolejnych regionach.