Małe porty i przystanie w województwie pomorskim

$image_alt

Na pomorskim wybrzeżu funkcjonuje również 39 małych portów i przystani morskich. Funkcje małych portów ograniczają się głównie do działalności turystycznej i rybackiej i przetwórczej, przy marginalnym znaczeniu funkcji przeładunkowej. 
Wyjątek stanowi Port w Ustce, który w ostatnim czasie zwiększa działalność przeładunkową oraz obsługuje międzynarodową promową żeglugę pasażerską. Pomimo iż małe porty posiadają duży potencjał infrastrukturalny w odniesieniu do infrastruktury portowej (długość nabrzeży, tereny portowe), to borykają się z utrudnieniami w dostępie do portów od strony morza – przepłycanie torów podejściowych i wysokie nakłady na utrzymanie dobrych warunków nawigacyjnych (tory podejściowe, kanały i baseny portowe), i od strony lądu – dostępność drogowa i kolejowa.

view szablon artykułu