Gospodarka morska

$image_alt

Gospodarka morska szansą rozwoju regionu pomorskiego


Szanse rozwoju województwa wynikają z atutów nadmorskiego położenia Polski. Województwo Pomorskie ulokowane jest na skrzyżowaniu korytarzy transportowych Północ-Południe (korytarz Bałtyk-Adriatyk) i Wschód-Zachód (korytarz transportowy Via Heanseatica). Dysponuje ono długą linią brzegową obejmującą 60 % polskiego brzegu morskiego, a na pomorskim wybrzeżu zlokalizowanych jest wiele portówi przystani morskich, w tym zwłaszcza infrastruktura węzłowa dwóch dużych, nowoczesnych portów morskich Gdańska i Gdyni o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej. Szacuje się, że obroty portów morskich i transportu morskiego w 90% zależą od popytu generowanego poza wybrzeżem – w głębi lądu bądź za granicą. Popyt ten znacznie wzrośnie w momencie budowy infrastruktury korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk (którego częściami składowymi na terenie Polski są autostrada A-1 i linie kolejowe E-65 i CE-65), dzięki którym najważniejsze krajowych ośrodków gospodarczych uzyskają jeszcze lepsze połączenie z polskimi portami, nie mówiąc już o ośrodkach zagranicznych, zwłaszcza państw Europy Centralnej i Wschodniej, nie posiadających dostępu do morza (Austria, Słowacja, Białoruś).

Rekordowy od lat dziewięćdziesiątych poziom wzrostu, który osiągnął blisko 30% w polskich portach jest wynikiem ożywienia na rynku żeglugowym krótkiego oraz dalekiego zasięgu. W ostatnim czasie zaobserwować można przesunięcie w zakresie szlaków transportu towarowego spowodowane światowym kryzysem gospodarczym. 

W przeszłości transport towarów z Europy ukierunkowany był głównie na Amerykę. Obecnie stosunki gospodarcze  mocno rozwinęły się w kierunku krajów azjatyckich. Sytuacja ta doprowadziła do osłabienia dotychczas monopolistycznej pozycji wielkich europejskich hubów oceanicznych, a zwłaszcza portu w Hamburgu. W efekcie ranga portów bałtyckich stale rośnie. 

Poza działalnością armatorów światowych i kontenerowych linii oceanicznych o zasięgu globalnym, istotną rolę odgrywa dla Polski rozwój żeglugi bliskiego zasięgu. Rozwój tej branży, której sprzyja akwen Morza Bałtyckiego z uwagi na jego niewielką powierzchnię i na wpół zamknięty charakter, należy wiązać z technologiami intermodalnymi oraz transportem kolejowym. Na Morzu Bałtyckim popularna jest żegluga promowa, a także żegluga statkami ro-ro, przystosowanymi do poziomego składowania.   

Pomimo faktu, że środkowy segment Morza Bałtyckiego nie jest wykorzystywany w należytym stopniu, polskie porty posiadają wiele połączeń z portami skandynawskimi. Na uwagę zasługuje fakt, że połączenie promowe Gdynia-Karlskrona obsługiwane przez armatora Stena Line w 2009 roku, dotychczas jako jedyny polski projekt objęte zostało statusem „autostrady morskiej".   

Jeśli chodzi o zagadnienie polskich stoczni zastosowanie znajdują tutaj postulaty dotyczące przemysłu okrętowego w Europie. Przemysł ten odnajduje swoją niszę w produkcji jednostek specjalistycznych produkowanych dla wymagającego klienta. Potwierdza to typ kwalifikacji zawodowych polskich pracowników tej branży. Szansą są także usługi outsourcingowe w zakresie konstrukcji stalowych (kadłubów gazowców i elementów statków i/lub jednostek dla górnictwa morskiego), a także produkcji i instalacji morskich farm wiatrowych. 

 

Ciekawe publikacje

I Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce na rok 2015.

view szablon artykułu