Jedną z platform współpracy międzyregionalnej województwa pomorskiego jest jego udział w pracach Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku. Zadaniem Forum jest znalezienie wspólnych cech i priorytetów dla obszaru południowego Bałtyku w celu wzmocnienia tego regionu. Forum wykorzystuje instrumenty europejskiej polityki strukturalnej celem wspólnego dotarcia do nowych rynków i powiększenia strefy wpływów oraz osiągnięcia efektu synergii na poziomie regionalnym. Partnerzy starają się prowadzić spójną politykę regionalną, z uwzględnieniem regionalnej tożsamości i poszanowaniem różnic.

Konsekwencją każdego Forum jest wypracowanie rezolucji, w której zawarte są cele,  kierunki działań, apele oraz wytyczne dla organów wykonawczych parlamentów i sejmików oraz  instytucji państwowych i organów Unii Europejskiej.

Województwo Pomorskie uczestniczy w pracach Forum obok Szlezwika Holsztynu, Meklemburgii Pomorza Przedniego, Województwa Zachodniopomorskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Skanii, Hamburga  i Obwodu Kaliningradzkiego.

Forum zostało ustanowione w dniach 20-21 października 2003 r. w Neubrandenburgu podczas spotkania 4 parlamentów: Sejmików Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego oraz Parlamentów Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Szlezwika- Holsztynu.

Dotychczas zrealizowane zagadnienia dotyczyły: polityki regionalnej UE, polityki spójności, turystyki, gospodarki morskiej, polityki młodzieżowej, środowiska naturalnego a rozwoju cywilizacyjnego, oceny realizacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Strategii Rozwoju Regionu Południowego Bałtyku, edukacji, dziedzictwa kulturowego, odnawialnych źródeł energii.

Ostatnie, XIII Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku odbyło się 19-21 kwietnia 2015 r. w Hamburgu a temat przewodni brzmiał „Współpraca świata nauki i szkolnictwa wyższego w Regionie Morza Bałtyckiego". Poruszone zagadnienia  oraz prezentacje ekspertów w tym zakresie znalazły odniesienia w zapisach rezolucji. Po obradach nastąpiło oficjalne przekazanie symbolu Forum – bursztynowej kogi hanzeatyckiej- kolejnemu gospodarzowi wydarzenia.

Gospodarzem XIV Forum, które odbędzie się  w dniach 12-16 czerwca 2015 r. będzie Land Szlezwik-Holsztyn.