Najtaniej kosztuje energia, której NIE wytworzono dla pokrycia zbędnych strat...

 

 

ZADANIA REFERATU DS. PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO:

 • prowadzenie analizy stanu gospodarki energetycznej województwa,

 • współpraca z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami z kraju i zagranicy, na rzecz projektowania i uruchamiania mechanizmów wspierających regionalną przedsiębiorczość zwłaszcza wdrażającą rozwiązania innowacyjne w sektorze energetycznym;

 • współpraca przy koordynacji budowania regionalnego systemu innowacji w obszarach związanych z energetyką,

 • współpraca przy realizacji RPO 2014-2020 w zakresie energetyki,

 • analiza gminnych energetycznych dokumentów planistycznych, w tym w szczególności projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

 • opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gmin w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa i koordynacji współpracy z innymi gminami,

 • ocena możliwości udzielenia lub cofnięcia koncesji (promesy koncesji) na wytwarzanie, przesył i/lub dystrybucję energii (energii elektrycznej lub ciepła), paliw lub nośników energii, o które ubiegają się przedsiębiorstwa w Urzędzie Regulacji Energetyki,

 • przygotowywanie opinii zarządu w formie postanowienia w sprawie udzielenia lub cofnięcia koncesji (promesy koncesji) na wytwarzanie, przesył i/lub dystrybucję energii (energii elektrycznej lub ciepła), paliw lub nośników energii, o które ubiegają się przedsiębiorstwa w Urzędzie Regulacji Energetyki,

 • ocena projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe;

 • prowadzenie działań szkoleniowych, opiniotwórczych i planistycznych dotyczących sektora energetycznego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa energetycznego województwa pomorskiego i poprawy efektywności energetycznej,

 • monitorowanie i koordynacja współpracy przedsiębiorstw sektora energetycznego z UMWP i jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województwa,

 • prowadzenie bazy danych dotyczących dużych konwencjonalnych źródeł energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii, tj. parków wiatrowych, małych elektrowni wodnych, biogazowni, kotłowni na biomasę, prowadzonych przez przedsiębiorców posiadających koncesję na wytwarzanie energii

Wiadomości

Webinar Baskijski Klaster Energii

Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki na Bałtyku wspólnie z Baskijskim Klastrem Energii zaprasza na webinar, który odbędzie się 22 czerwca 2021 o godz. 9.00

Nadmorskie samorządy apelują do premiera Morawieckiego w sprawie portu we Władysławowie

Bez portu we Władysławowie nie będzie energetyki wiatrowej na Bałtyku. Port ten, obok Łeby i Ustki, jest najbardziej dogodnym miejscem serwisowym dla takich inwestycji. Niestety, w przesłanej do Komisji Europejskiej wersji Krajowego Planu Odbudowy nie zostały zapisane żadne plany rozwoju portu we Władysławowie. Zaskoczenie jest tym większe, że na Bałtyku Południowym prężnie rozwija się morska energetyka wiatrowa i już niedługo mogą powstać pierwsze farmy.

Spotkanie w ramach pomorskiej platformy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

19 maja odbyło się kolejne wirtualne spotkanie członków Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku i stron zainteresowanych rozwojem sektora offshore,