Baltic Development Forum (BDF) jest wiodącym think-tankiem oraz siecią współpracy dla decydentów ze świata biznesu, polityki, nauki i mediów w regionie Morza Bałtyckiego. Zapewnia platformy współpracy, które skupiają wokół siebie aktorów z różnych sektorów wpływając na skuteczniejszą współpracę, koordynację i spójność. BDF ma wpływ na polityki regionalne oraz ułatwia współpracę międzyregionalną oraz międzysektorową.

Doroczne szczyty Baltic Development Forum podkreślają potencjał oraz wyzwania stojące przed Regionem Morza Bałtyckiego, jako zintegrowanego, prosperującego i konkurencyjnego regionu oraz zapewniają przestrzeń do dyskusji na tematy wzmocnienia współpracy regionalnej, formułowania polityk, możliwości biznesowych.

Na zaproszenie Marszałka Województwa Pomorskiego w październiku 2011 r.  w Gdańsku odbył się XIII szczyt Bałtyckiego Forum Rozwoju  pt. „New Ambitions for the Baltic Sea Region" połączony z II Dorocznym Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.  W konferencji, która odbyła się pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie UE, wzięło udział około 750 uczestników z krajów Regionu Morza Bałtyckiego (RMB) -  decydentów reprezentujących władze publiczne: unijne, centralne, samorządowe, a także sektor gospodarczy oraz jednostki zaangażowane we współpracę bałtycką.  Najważniejszymi tematami Forum była sytuacja gospodarcza  i konkurencyjność w basenie Morza Bałtyckiego.

Obecnie, BDF skupia się na następujących obszarach strategicznych: ICT, woda, transport, energia, marka i konkurencyjność. W ramach BDF i w efekcie jego działań powstają projekty współfinansowane przez UE.

Więcej informacji na stronie: http://www.bdforum.org/