Zasoby biomasy w województwie pomorskim, uwarunkowania przestrzenne i kierunki ich wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Poradnik dla organów Samorządu lokalnego. (w formacie pdf)