Portfolia stypendystów VI edycji projektu InnoDoktorant

Samorząd Województwa Pomorskiego podejmuje działania, które mają rozwijać współpracę świata biznesu i nauki, między innymi poprzez wsparcie młodych naukowców, szczególnie tych, których prace ukierunkowane są na wdrożenia.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą doktorantów nagrodzonych w ramach VI edycji projektu systemowego "InnoDoktorant - stypednia dla doktorantów" zamieszczoną tu w formie przygotowanego przez nich portfolio

lista alfabetyczna / podział na grupy według dyscyplin naukowych

Zapoczątkowana współpraca może zaowocować wieloma cennymi projektami, powstałymi zarówno w oparciu o wdrożenia dotychczasowego dorobku naukowego stypendystów, jak i zainspirowanymi potrzebami rynku.