Podstawowe informacje:

            Obszar:                               15 799 km²

            Liczba ludności:                2,80 mln

            Stolica:                               Kilonia                

 

Położenie geograficzne:

Szlezwik–Holsztyn jest jednym z 16 niemieckich landów. Pod względem powierzchni zajmuje 13 miejsce, zaś pod względem ludności 9 miejsce w Niemczech. Kraj jest najbardziej wysuniętym na północ landem Niemiec. Szlezwik–Holsztyn leży w południowej części Półwyspu Jutlandzkiego pomiędzy Morzem Północnym na zachodzie i Morzem Bałtyckim, graniczy od północy z Danią, a od południa z landami Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Dolna Saksonia. Szlezwik-Holsztyn jest jedynym landem, w którym żyją dwie mniejszości narodowe: duńska i fryzyjska.

Podział administracyjny:

 • 4 miasta na prawach powiatu
 • 11 powiatów
 • 1116 gminy

Władza polityczna:

Władza ustawodawcza sprawowana jest przez Parlament Krajowy (Landtag), w którym zasiada 69 deputowanych, wybieranych na 4-letnią kadencję. Na czele parlamentu stoi Prezydent.

Władza wykonawcza sprawowana jest przez Rząd Krajowy Szlezwika-Holsztynu (Landesregierung), na którego czele stoi Premier. Obecnie Urząd  Premiera sprawuje Torsten Albig (SPD), który przewodzi koalicyjnemu rządowi SPD-Zieloni-SSW od 12 czerwca 2012 roku.. Urząd Kancelarii Stanu Wspiera szefa rządu w ustalaniu   i realizacji wytycznych politycznych, jak również w pełnieniu funkcji reprezentanta kraju związkowego. Tu zbiegają się wszelkie wątki pracy rządowej i administracyjnej. Rząd tworzy siedem ministerstw: Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Równouprawnienia i Integracji, Ministerstwo Edukacji i Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Nauki, Gospodarki i Transportu.

Gospodarka:

Szlezwik-Holsztyn był dawniej krajem opierającym się głównie na rolnictwie i rybołówstwie, obecnie jest to nowoczesny ośrodek przemysłowy i technologiczny. Do najważniejszych gałęzi przemysłu należą: przemysł stoczniowy, maszynowy, elektrotechniczny i elektroniczny, rafineryjny, chemiczny i spożywczy. Bardzo prężnie rozwijają się nowoczesne technologie, takie jak technika morska i medyczna, oprogramowanie komputerowe oraz energetyka odnawialna.

Turystyka/Kultura:

Turystyka jest najszybciej rozwijającą się branżą w Szlezwiku - Holsztynie. Niewątpliwie największą atrakcją turystyczną tego kraju związkowego jest Lubeka, w średniowieczu najsilniejsze hanzeatyckie miasto Bałtyku, a dzisiaj wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO perła architektury. Stolica kraju, Kilonia, jest każdego roku latem podczas Tygodnia Kilonii (Kieler Woche) miejscem spotkań międzynarodowej elity żeglarskiej. Rajem dla urlopowiczów są zarówno Wyspy Północnofryzyjskie, a wśród nich wyspa Sylt o światowej atmosferze, jak i wsypa Helgoland na Morzu Północnym ze swym słynnym czerwonym klifowym wybrzeżem oraz watty Morza Północnego, będące parkiem narodowym, gdzie podczas odpływu morze zmienia się w bezkresny obszar błota  (Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer). W głębi kraju piękno natury z licznymi jeziorami podziwiać można na terenie  Szwajcarii Holsztyńskiej (Holsteinische Schweiz)

Obszary współpracy Województwa Pomorskiego ze Szlezwikiem-Holsztynem:

 • Gospodarka (głównie morska) – misje gospodarcze, udział w targach, wspólne projekty: Balic Master, Intermare C
 • Energetyka odnawialna (głównie wiatrowa) - wykorzystywanie doświadczeń Szlezwika-Holsztynu w rozwoju energetyki odnawialnej w tym wiatrowej na Pomorzu;
 • Zdrowie – w ramach projektu „EHealth for regions – zintegrowany system zdrowotny";
 • Edukacja – wizyty studyjne, staże uczniów i nauczycieli;
 • Kultura- udział w wydarzeniach promocyjnych: Tydzień Kilonii, Festiwal  Muzyczny (Schleswig-Holstein Musikfestival)
 • Młodzież – seminaria, kongresy młodzieżowe, projekty;
 • Współpraca parlamentarna - w ramach Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, którego członkami są: Sejmik Województwa. Pomorskiego, Zachodniopomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Landtag Meklemburgii – Pomorza Przedniego, i Szlezwika-Holsztyna, Parlament Hamburga, Duma Obwodu Kaliningradzkiego oraz Parlament Skanii jako obserwator;
 • Współpraca bałtycka w ramach BSSSC (Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego), do którego powstania w roku 1993 Land Szlezwik-Holsztyn bardzo poważnie się przyczynił. Jest to współpraca głównie w obszarach: polityki spójności, polityki morskiej, bezpieczeństwa na  morzu, rozwoju infrastruktury transportowej, ochrony środowiska, edukacji strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Land Szlezwik–Holsztyn  posiada swoje przedstawicielstwo na terenie naszego województwa - Biuro Hanse Office, którego głównym celem jest wspieranie współpracy gospodarczej i naukowej pomiędzy naszymi regionami.

 

Oficjalna strona regionu:      http://www.schleswig-holstein.de ; http://www.landtag.ltsh.de/