Webcontent-Anzeige

Podstawowe informacje:

Obszar:                    m. wydzielone: 6341 km²                 

Liczba ludności:      m. wydzielone: 23 mln

Położenie geograficzne:

Jedno z największych miast w Chinach, położone w delcie rzeki Jangcy przy ujściu do Morza Wschodniochińskiego (część Pacyfiku). Miasto dzieli na dwie części rzeka Huangpu. Szanghaj jest jednym z czterech miast wydzielonych Chińskiej Republiki Ludowej. 

W Szanghaju występują wszystkie cztery pory roku. Latem temperatury osiągają 37 °C, a niekiedy przekraczają 40 °C. Zimą występuje duże zachmurzenie, a latem jest wilgotno. Jesień i wiosna w mieście są ciepłe, i zwykle są to najlepsze pory do zwiedzania miasta przez turystów. Zima zaczyna się w połowie grudnia, a kończy wraz z lutym. Od połowy czerwca do lipca jest najwięcej opadów deszczu.

Szanghaj dzieli się na 18 dzielnic i jeden powiat.

Władza polityczna:

Szanghaj ma status prowincji (wydzielonego miasta). Burmistrzem miasta jest  pan Yang Xiong (od 2012 roku).

Gospodarka:

W połowie lat 80. podjęto decyzje o przyznaniu Szanghajowi głównej roli w modernizacji Chin, co doprowadziło do ogromnego wzrostu produkcji przemysłowej oraz inwestycji zagranicznych. W tym celu w 1990 r. stworzona została specjalna strefa gospodarcza Pudong, w której mieści się obecnie centrum finansowe Szanghaju oraz wiele przedsiębiorstw nowoczesnej technologii. Szanghaj jest wielkim centrum finansowym – pod koniec 2009 było tam 787 instytucji finansowych, z tego 170 międzynarodowych.

Miasto stało się dogodnym miejscem dla rozwoju biotechnologii, informatyki i technologii mikroelektronicznej.   Najwyższy budynek Chin, 492-metrowe Shanghai World Financial Center, znajduje się, jak wiele innych wieżowców, w Pudongu. Miasto jest jedynym miejscem na świecie gdzie kursuje komercyjna kolej magnetyczna w transporcie publicznym.

Kultura

Szanghaj jest uważany za miejsce narodzenia nowoczesnych Chin; był także przez pierwszą połowę XX wieku centrum kultury i ekonomii całej Azji Wschodniej. Tu toczyła się konkurencja pomiędzy pisarzami socjalistycznymi , a liczniejszymi pisarzami romantyzmu   Jedno z najbardziej znanych chińskich dzieł, Oblężona Forteca (autorstwa Qian Zhongshu) częściowo dzieje się w mieście.

Oprócz literatury, Szanghaj był także miejscem narodzin chińskiej kinematografii. Pierwsze chińskie filmy, takie jak Niełatwy Odcinek (Nanfu Nanqi, 1913) czy Osierocony Dziadek (Gu'er Jiuzu Ji, 1923) były pierwszy raz wyświetlane właśnie w Szanghaju. Te dwa filmy przyczyniły się do dalszego rozwoju szanghajskiej kinematografii.  Jednak wybuch II Wojny Światowej  oraz rządy komunistów przyczyniły się do zahamowania produkcji filmowej w Szanghaju, a wzrost znaczenia kinematografii z  Hongkongu.

Większość mieszkańców mówi własnym dialektem języka Hu. Jednakże imigranci, pochodzący z najróżniejszych regionów ChRL i nie rozumiejący tutejszego dialektu, wymuszają używanie języka mandaryńskiego.

Obszary współpracy:

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż partnerstwo z Szanghajem trwające od 1985 dla strony chińskiej jest jednym z najstarszych partnerstw. Jest ono bardzo cenione także z racji funkcjonowania firmy Chipolbrok (od roku 1951), która ma siedziby w Gdyni i Szanghaju.

  • Gospodarka - szereg wizyt samorządowo-gospodarczych oraz misji gospodarczych w regionie partnerskim oraz przyjmowanych na Pomorzu. Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców pomorskich zainteresowanych wejściem na rynek chiński. Udział w forach gospodarczych promujących Pomorze w Chinach.
  • Współpraca administracyjna – wizyty przedstawicieli administracji obu regionów, w tym np. przedstawicieli departamentów finansów i urzędów podatkowych z Szanghaju zainteresowanych doświadczeniami Polski i Pomorza w tych dziedzinach. 
  • Szkolnictwo - obecność – od 2007 roku – na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej grupy studentów chińskich.
  • Kultura – utworzenie w Gdańsku Gabinetu Szanghajskiego przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Gabinet Szanghajski jest miejscem gromadzącym literaturę dotyczącą Chin oraz miejscem spotkań osób zainteresowanych Chinami. 
  • Udział w EXPO 2010 w Szanghaju - prezentacja województwa pomorskiego składała się z części gospodarczej, naukowej, turystycznej oraz dotyczącej ochrony środowiska. Seminariom merytorycznym towarzyszyły wydarzenia kulturalne skierowane do szerokiej publiczności. 
  • W kwietniu 2013 r. w Gdańsku odbyło się I Forum Regionalne Polska-Chiny. Po stronie polskiej organizatorem był Marszałek Województwa Pomorskiego, po stronie chińskiej Chińskie Ludowe Stowarzyszenie Przyjaźni z Krajami Zagranicznymi (CPAFFC). Forum było efektem porozumienia strategicznego podpisanego w 2012 roku przez prezydentów Chin i Polski i objęte było patronatem Prezydenta RP. W Forum wzięło udział ponad 600 przedstawicieli władz centralnych, regionów i miast, sektora nauki, gospodarki, turystyki oraz kultury z Polski i Chin. Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich regionów Polski i 30 miast i regionów chińskich. Poza debatami panelowymi odbyły się warsztaty poświęcone: gospodarce, turystyce, edukacji i kulturze. Zorganizowane zostało seminarium dla uczelni polskich z udziałem PACE, celem przygotowania do efektywniejszej współpracy z Chinami. Elementem programu była prezentacja najlepszych praktyk współpracy. Cztery partnerstwa: Pomorskie – Szanghaj, Guangdong – Zachodniopomorskie, Liaoning – Śląskie, Shenzhen – Poznań  otrzymały nagrody za najlepszą współpracę. Firmy pomorskie miały okazję do dodatkowej promocji. Przed i podczas Forum odbyły się wizyty studyjne przedstawicieli Chin na Pomorzu oraz szkolenia dla firm pomorskich nt. rynku chińskiego. Informacja o Forum i jego gospodarzu pojawiła się w wielu mediach polskich i chińskich. Forum towarzyszyły m.in koncert muzyki chińskiej i polskiej oraz wystawa prac malarskich Edwarda Kajdańskiego i kaligrafii chińskiej