Zum Inhalt wechseln

Smart Progress

Projekt Smart Progress odpowiada na wyzwania i trudności występujące w pomorskim systemie wspierania innowacji. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie wielu działań mających na celu zwiększenie aktywności podmiotów z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) poprzez m.in. tworzenie i wzmocnienie konsorcjów tematycznych, zawiązywanie grup roboczych skupionych wokół problematyki związanej z ISP, wzmocnienie kadr dla ISP, internacjonalizację produktów i usług oraz budowanie marki i rozpoznawalności ISP zarówno w regionie jak i w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Smart Progress ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału i zaangażowania podmiotów z ISP, na rzecz przygotowania, realizacji i komercjalizacji projektów badawczo – rozwojowych. Zapewni także dostęp do wiedzy, wsparcia eksperckiego i rozwój nowych kompetencji wśród podmiotów z ISP. Projekt stanowi także podstawę do poszukiwania i ewentualnego wyłonienia nowych inteligentnych specjalizacji bądź zweryfikowania zakresów przedmiotowych obecnych ISP w oparciu o najnowsze dane, analizy i przewidywania trendów rynkowych.

Inicjatywy projektu skupiają się wokół następujących działań tematycznych:

  1. Proces przedsiębiorczego odkrywania – obejmuje: weryfikację i pogłębienie istniejących oraz ewentualnie odkrywanie nowych innowacyjnych obszarów o wysokim potencjale rozwoju, identyfikację przedsięwzięć i projektów B+R w odpowiedzi na potrzeby rynku (służących rozwojowi nowych produktów i technologii), stymulowanie i animowanie współpracy między partnerami regionalnymi oraz efektywne wykorzystanie narzędzi wsparcia sfery B+R;
  2. Internacjonalizacja obszarów ISP – obejmuje: stymulowanie aktywności ISP związanych z ich internacjonalizacją poprzez np. organizowanie konsorcjów/partnerstw eksportowych oraz wdrażanie narzędzi wsparcia dla firm z obszaru ISP zmierzających do umiędzynarodowienia produktów i usług oraz animowanie projektów B+R o zasięgu ponadregionalnymi ponadnarodowym;
  3. Rozwój kadr dla ISP – obejmuje: wsparcie rozwoju kadr i kompetencji w odpowiedzi na potrzeby rynku związane z funkcjonowaniem ISP oraz działania ułatwiające pozyskanie kadry niezbędnej
    dla funkcjonowania i rozwoju ISP;
  4. Monitoring ISP – obejmuje: wdrożenie systemu monitorowania ISP, z uwzględnieniem oceny dotychczasowej interwencji publicznej;
  5. Zarządzanie PPO – obejmuje: wzmocnienie kompetencji pracowników administracji publicznej odpowiedzialnej za zarządzanie procesem oraz promowanie prowadzonego w województwie pomorskim PPO i jego efektów;
  6. Zarządzanie projektem, w tym promocja projektu.

Aktualności

Inauguracja projektu Smart Progress oraz podsumowanie dotychczasowych rezultatów działań na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

W dniu 10 grudnia 2019 r. w historycznym otoczeniu stoczni, odbyła się inauguracja projektu Smart Progress, dedykowanego w całości dla Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Na wydarzeniu podsumowano dotychczasowe rezultaty funkcjonowania ISP oraz zaprezentowano plany na najbliższą przyszłość, związane z realizacją projektu unijnego ze środków RPO WP.


Sztuczna Inteligencja w Pomorskim

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) w województwie pomorskim – budowanie synergii partnerów ISP i interesariuszy regionalnych

Warsztat z zakresu finansowania projektów B+R w ramach projektu Smart Progress

Zapraszamy do wzięcia udziału w zdalnym warsztacie z zakresu finansowania projektów badawczo – rozwojowych. Spotkanie poprowadzą eksperci w zakresie pozyskiwania środków UE. Podczas spotkania poruszone zostaną aspekty dostępnych w najbliższym czasie źródeł finansowania projektów badawczo-rozwojowych wraz z harmonogramami poszczególnych naborów.

Zapraszamy na webinar „Podpis elektroniczny – bezpieczne, skuteczne i wygodne rozwiązanie dla każdego biznesu”

Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na webinar dotyczący zagadnień e-podpisu pt. „Podpis elektroniczny – bezpieczne, skuteczne i wygodne rozwiązanie dla każdego biznesu".Kontakt

e-mail: smartprogress@pomorskie.eu

Liderzy ISP:
ISP 1 - Starter
ISP 2 - Interizon
ISP 3 - RIGP
ISP 4 - RIGPWe use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept