V edycja projektu InnoDoktorant

Podział doktorantów ze względu na dyscypliny i specjalności naukowe w ramach, których zostały przydzielone stypendia

Grupa I

(Biologia, Biotechnologia, Chemia, Chemia leków, Fizyka, Inne nauki przyrodnicze, Ochrona środowiska w zakresie strefy nadbałtyckiej, Technologie przetwórstwa żywności)

Grupa II

(Ekotechnologia, Nanotechnologia, Nowe materiały, Nowe źródła energii, Nowoczesne materiały i technologie budowlane)

Grupa III

(Automatyka i robotyka, Budowa maszyn, pojazdów i statków, Elektronika, Elektrotechnika, Informatyka, Technologie informacyjne, Telekomunikacja)