Wybór obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Ogłoszono II etap Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Aplikacje końcowe należy składać do dnia 1 grudnia 2014 roku włącznie do godziny 15:45.

Zmiany w Regulaminie konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

9 października br. uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego został przyjęty zmieniony Regulamin konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza. Zmiany wprowadzone w Regulaminie mają na celu przede wszystkim dobro Partnerstw, wygenerowanie dla nich dodatkowych korzyści.

Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Komisję Konkursową na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza

Dnia 24 lipca 2014 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 802/370/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza

Harmonogram prac wyboru ISP

Od XI.2013
Debata i konsultacje (budowanie partnerstw)

XI.2013 - III.2014
Sprecyzowanie gospodarczego profilu regionu w ramach badania pn. „Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie województwa pomorskiego – konwergencja technologiczna"

14.V.2014
Ogłoszenie konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 1)

IX.2014
Wstępna ocena i rekomendacje dotyczące zgłoszonych inteligentnych specjalizacji

X.2014 - XII.2014
Konkurs na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 2)

9 kwiecień 2015
Ogłoszenie wyników konkursu

II-IV kwartał 2015
Negocjacje dotyczące zakresu i formy wsparcia dla działań i przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach inteligentnych specjalizacji 

28 stycznia 2016
Podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji